Komplett utbildning för projektledningProjektledarprogrammet

En helhetssyn på projektarbete
Förmedlande

camera-coffee-colorful-1391374-small 

Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning som ger dig metoderna och verktygen för att exempelvis göra en realistisk projektplan eller hur du ska förankra en projektbeskrivning.

 

Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens. I Projektledarprogrammet integrerar vi praktiska gruppövningar i projektmetodik med individuell färdighetsträning i olika övningar och rollspel för att belysa ledarskap och kommunikationsaspekt‐ erna på projektledning.

 

Ger dig en gedigen grund att stå på i din roll som projektledare

 

Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för att hantera de situationer som uppstår i projektet. Det ger dig tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer, t.ex. hur du ska göra en realistisk projektplan, förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hantera en konflikt på ett projektmöte.

 

  • Målet är att:
  • Ge dig både metoder och färdigheter för att bli en framgångsrik projektledare
 

Målgrupp

  • Projektledarprogrammet riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
  • Nuvarande/blivande projektledare
  • Delprojektledare
  • Linjechefer 
  • Alla som arbetar i eller med projekt

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!