Förvaltningsstyrning, Förvaltningsledare, ObjektledareCertifierad Objektledare

Utbildning inom objekt- och förvaltningsstyrning
Certifiering

Objektledare/förvaltningsledare är en nyckelroll för att lyckas ta en organisations strategier till handling, och därigenom realisera digitaliseringens möjligheter. Under utbildningen får du kunskap i att skapa balans mellan stabilitet och säkerhet i befintliga leveranser med ny innovativ utveckling. Detta med stöd av styr- och samverkansmodellen pm³.

 

Den här certifieringen har gett mig så mycket mer än ökad kunskap och trygghet i min roll som objektledare och pm³. Den har gett mig insikt i hur jag kan använda mina specifika förmågor och styrkor till att samverka bättre med andra och faktiskt få det roligare på jobbet.
 – Deltagare, våren 2022

 

Som certifierad objektledare/förvaltningsledare kan du omsätta dina kunskaper i praktisk handling för att kunna leda en objekt- eller förvaltningsorganisation. Utbildningen utgår från styr- och samverkansmodellen pm³ och har den som stöd för att utveckla dig i rollen.

 

Du får möjlighet att lyfta blicken och få en bättre helhetsförståelse för områdets del i organisationers styrning. Det innebär även kunskap i hur den unika organisationens behov, mål och efterfrågade effekter styr hur man bygger upp och utvecklar sin förvaltnings- och objektstyrning.

 

Efter utbildningen har du god förståelse för vad som förväntas av dig som objektledare/förvaltningsledare. Du kan skriva och förnya en objekt- eller förvaltningsplan samt tillämpa budgeteringsverktyg och löpande styrdokumentation. Dessutom har du rätt förutsättningar för att kunna anpassa och tillämpa pm³ för största möjliga nytta och effekt i just din organisation.

 
  • Efter utbildningen kan du i din roll:
  • Skapa ordning och reda genom att hitta balansen mellan stabilitet och utveckling samt en tydlig ansvarsindelning
  • Hjälpa till att prioritera – möjliggör att varje nivå har förmåga att fatta beslut inom sitt område för att hantera olika planeringshorisonter
  • Skapa effektivare behovs- och resurshantering för hantering och utveckling av verksamheten med en ökad förmåga att klara av oförutsedda behov
  • Skapa behovsdriven organisering genom att engagera rätt personer beroende på uppdrag
 

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!