GDPR, Dataskyddsombud, InformationssäkerhetDataskyddsombud - certifiering

Certifiering för dataskyddsombud
Certifiering
Dataskyddsombudscertifieringen omfattar ca 70 timmar. I dagsläget är de uppdelade i tre digitala block. 

Nedan kan du läsa närmare vilka ämnen och föreläsningar som utbildningen innefattar. 

 • Bakgrund dataskydd, dataskyddsförordningen/GDPR
  Du får en grundläggande bild av området med fördjupningar för att komma på en gemensam nivå kring dataskydd och gällande lagstiftning
 • Historisk återblick
  Bakgrund och historik inom området. För att kunna sätta dataskyddets roll i en historisk kontext
 • En organisation för dataskydd
  Generella best practices hur man bygger en dataskyddsorganisation. Koncepten som etableras här kommer återkomma under hela utbildningen
 • Dataskyddsombud i praktiken, inspiration från verklighetenEtt antal dataskyddsombud från olika branscher berättar hur deras vardag och utmaningar med arbete kring dataskydd ser ut i praktiken
 • Dataskydd i offentlig sektor
  Fokus på specifika krav för offentlig sektor, vilka specifika lagar och krav man måste ta hänsyn till
 • Dataskydd i privat sektor
  Fokus på specifika krav för privat sektor, vilka specifika lagar och krav måste man ta hänsyn till
 • Dataskydd och HR
  Vilka utmaningar finns inom HR för olika bolag, vi tittar på de vanligaste frågeställningarna och hittar ett ramverk att hålla sig till
 • Dataskydd och marknadsföring
  Vilka utmaningar finns inom HR för olika bolag, vi tittar på de vanligaste frågeställningarna och hittar ett ramverk att hålla sig till
 • Dataskyddsombudet och internationella lagar
  Vilka utmaningar finns inom multinationella bolag för ett dataskyddsombud, vi undersöker hur dataskyddsombudet förhåller sig till olika länders dataskyddslagar.
 • Informationssäkerhet
  Vad är informationssäkerhet?
  – Begrepp och definitioner
  – Övergripande om hotbild och risker
  – Behov av systematiskt säkerhetsarbete
  Övergripande om säkerhetsåtgärder
 • IT-säkerhet
  Fortsättning IT- och informationssäkerhet:
  – Systematiskt informationssäkerhetsarbete
  – Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
  – Standarder och andra riktlinjer
  – Kopplingen Informationssäkerhet och GDPR
  – Livehacking på scen
 • Dataskyddsombudets arbete i praktiken
  Genomgång av olika ingående delar i dataskyddsombudets arbetsuppgifter, konsekvensanalyser/riskhantering, incidenthantering, avtal, säkerställa att organisationen arbetar med privacy by design, dataskyddsombudets roll mot tillsynsmyndigheter samt diskussioner hur man arbetar med dessa i praktiken.
 • Verktyg och praktiskt arbete
  För att arbeta effektivt inom området krävs verktygsstöd. Vi tittar på ett antal olika verktyg. Olika leverantörer finns tillgängliga för demo
 • Ledningens engagemang
  Långsiktiga satsningar på dataskydd kräver en engagerad ledning. För att få gehör för dessa frågor krävs insikter i hur ledningen arbetar. Utbildningsledaren inspirerar till hur dataskyddsombudet uppnår ett konstruktivt samarbete med ledningen
 • Leda människor i förändring
  Du kommer att bli bättre förberedd på att leda människor i ett förändringsarbete och förstå vilka reaktioner du kan förvänta dig. Vidare får du insikter i kommunikationens betydelse och hur du kan skapa en motiverad grupp
 • Scenarion
  Vi går igenom ett antal troliga scenarios i en organisation och utifrån de olika organisationsdelarna för att få en förståelse i hur organisationen resonerar i de olika fallen
 • Certifiering/examination
  Efter genomgången utbildning, genomläst litteratur, godkända hemuppgifter och godkänt resultat på examinationen utdelas certifikat

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!