Kurs inom testområdetEffektiv testmetodik

För testare och testledare
Förmedlande

En tvådagarskurs som lär dig testprocessen från start till slut, både i traditionell och agil utveckling.

 • Introduktion i strukturerad testning
 • Risker med bristfällig kvalitet
 • Felens kostnad
 • Agilt och traditionellt testarbete
 • Roller i testarbetet
 • Tvärfunktionella team
 • Test genom programvarans livscykel
 • Testnivåer
 • Komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest
 • Test i samband med förvaltning
 • Regressionstester för att hitta följdfel
 • Vikten av spårbarhet
 • Röktester
 • Testplanering
 • Teststrategi för varje system
 • Testplan för varje testnivå
 • Standarden IEEE 829
 • Tidsuppskattning med planning poker
 • Användning av burn-down chart
 • Testfall och andra testunderlag
 • Detaljer i testfall
 • Hur man kan använda checklistor
 • Ad hoc-testning
 • Utforskande testning
 • Testdesigntekniker
 • Att använda testdesigntekniker för att skapa mer effektiva testfall
 • Gränsvärdestester
 • Positiva och negativa tester
 • Statiska och dynamiska tester
 • Black box och white box
 • Såpoperatest
 • Genomförande av tester
 • Det dagliga testarbetet
 • Dokumentet testlogg
 • Omtest och regressionstest
 • Felrapportering
 • Uppföljning av testerna
 • Testrapport
 • Test av användbarhet
 • Principer för användbarhet
 • Användningstester
 • Testverktyg
 • Översikt testverktyg
 • Demo administrativt verktyg
 • Demo automatisering av systemtest/acceptanstest
 • Avslutning
 • Sammanfattning av kursen
 • Användbara länkar
 • Litteraturtips

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!