Tangible tools to get started with business-driven MDM development

Innehåll

Denna 2-dagars kurs kommer att hjälpa dig förstå betydelsen av Master Data Management och lära dig de metoder och arbetsmodeller som kan användas för att möta vanliga utmaningar inom området. Du kommer också att få de verktyg som behövs för att motivera och bygga ett business case för att påbörja MDM i din organisation. 

 • Vad är Master Data Management (MDM)
 • MDMs centrala egenskaper och koncept
 • De viktigaste delområdena inom MDM
 • Hur MDM är kopplat till ett företags drift och operativa system, inklusive datalagring och rapportering
 • Master Data Management och affärsnytta
 • Vanliga drivkrafter bakom sjösatta MDM-projekt
 • Kartläggning (metoder och verktyg + övning) 
 • Att motivera ett MDM-projekt inför företagets ledning (fallstudie)
 • Specificera och beskriva Master Data Objects
 • Varför gemensamma, vedertagna definitioner är nödvändiga
 • Hur man beskriver gemensamma definitioner så att de förstås av alla intressenter (metoder och verktyg + övning)
 • Att använda existerande modeller (best practices)
 • Master Data Management-processer
 • Hur man förenar MDM och företagets processer
 • Vem tar ansvar för att utveckla processerna inom MDM?
 • Ändringar i Master Data under datans livscykel (metoder och verktyg)
 • Verktyg som stöder användarvänliga processer
 • Master Data Management som en del av organisationskulturen
 • Vad är Data Governance som kunskapsförvaltningsmodell? 
 • Master data-ägarskap och kvalitetsansvar
 • Att bygga en MDM-organisation (best practices)        
 • Master Data Management som en del av företagets informations- och enterprisearkitektur
 • Olika MDM-arkitekturer
 • MDM-verktygens huvudegenskaper (övning)
 • Marknadsöversikt över MDM-system  
 • Att mäta och kontinuerligt förbättra kvaliteten på Master Data 
 • Hur man utvecklar mått på datakvalitet och har uppsikt över deras implementering
 • Hur man kan förbättra kvaliteten
 • Verktyg för att mäta och förbättra datakvaliteten (metoder och verktyg)
 • Att planera ett Master Data Management-projekt
 • Olika metoder för att planera ett MDM-projekt (best practices)
 • Behovet av förändingsledning
 • Vad man ska kräva av en extern leverantör

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!