Artiklar

Rekryterings- och Konsultförmedlaren tipsar: Skaffa ett kvalificerande certifikat!

Dagens arbetsmarknad är minst sagt föränderlig. Nya yrkesroller uppstår och andra försvinner, samtidigt som innehållet i vissa förändras. För att behålla sin konkurrenskraft och sticka ut i mängden finns det medel man kan ta till - ett certifikat som styrker dina kunskaper är ett exempel på detta, menar Martin Karlsson, delägare på Qonsulta.


Nyhet: Förändringsdrivet Ledarskap

Improviate, experter inom förändringsledning, har nyligen lanserat ett fördjupat chefsutvecklingsprogram kallat "Förändringsdrivet Ledarskap". Syftet med utbildningen är att rusta ledare med verktyg för att effektivt hantera förändringar och de utmaningar som kan uppstå under processen. I den här artikeln möter vi Maria Widström, VD för Improviate, som berättar mer om programmet.


Vad gör en CIO?

Chief Information Officer eller CIO, innehar det övergripande ansvaret över IT-organisationen och fungerar som den viktiga länken mellan IT och verksamheten. Därmed spelar de en avgörande roll i verksamheters strategiska utveckling. I den här artikeln granskar vi rollen och dess betydelse i dagens affärsvärld.


Vad gör en Data Scientist?

Data scientists är specialister som kombinerar teknisk expertis och statistisk analys för att extrahera insikter och skapa värde från data. Men vad innebär det egentligen? I den här artikeln bryter vi ned vilka huvudansvar som åligger denna roll.


Framtiden med AI: påverkan och dess utmaningar

Artificiell intelligens (AI:s) snabba framfart har omskakat världen och väcker en mängd frågor och funderingar. Vilken roll kommer AI att spela i framtidens arbetsmiljöer? Och hur navigerar vi mellan fördelarna och de etiska dilemman som den kan ge upphov till? I den här artikeln diskuterar vi dessa frågor tillsammans med Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft.


Vad är Generativ AI?

Plötsligt talar alla om AI, och nya verktyg som ChatGPT, MidJourney och DALL-E dyker upp från alla håll. Men hur fungerar egentligen tekniken bakom dessa program, och vilka potentiella konsekvenser kan denna nya utveckling medföra?


Vad är pm3-modellen?

Många företag strävar efter att förbättra såväl samarbete, som överblick, över sin digitaliseringsprocess. Trots flertalet försök kan det vara utmanande att etablera en struktur och fastställa vad det är som skall prioriteras. I dessa situationer kan styr- och samverkansmodellen pm3 vara behjälplig. Men hur fungerar egentligen modellen?


6 utmaningar att bemästra som Dataskyddsombud

Som dataskyddsombud (DSO) har du en avgörande betydelse för att säkerställa att din organisation följer dataskyddskraven enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). Men detta ansvarsfulla uppdrag kommer inte helt fritt från utmaningar.


Vad gör en Lead Developer?

Lead Developer, även känd som exempelvis Tech Lead, utvecklingsansvarig eller utvecklingsledare, ansvarar för att leda tekniska insatser. Men vad innebär det egentligen? I den här artikeln bryter vi ned vilka huvudansvar som åligger denna roll.


5 fördelar med att medarbetare har starkt affärsmannaskap

Affärsmannaskap är inte något som berör mig, det behöver bara chefer och säljare ha! Känner du igen dig i resonemanget? Faktum är att ett starkt affärsmannaskap faktiskt kan ge dig och din organisation stora fördelar, så länge det finns mer utbrett än vad du först tror.
Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!