Rekryterings- och Konsultförmedlaren tipsar: Skaffa ett kvalificerande certifikat!

Rekryterings- och Konsultförmedlaren tipsar: Skaffa ett kvalificerande certifikat!

Dagens arbetsmarknad är minst sagt föränderlig. Nya yrkesroller uppstår och andra försvinner, samtidigt som innehållet i vissa förändras. För att behålla sin konkurrenskraft och sticka ut i mängden finns det medel man kan ta till - ett certifikat som styrker dina kunskaper är ett exempel på detta, menar Martin Karlsson, delägare på Qonsulta.

"Man kommer långt med yrkeserfarenhet, men de allra attraktivaste kandidaterna kombinerar yrkeslivserfarenhet med relevanta certifieringar," säger Martin Karlsson, delägare på Qonsulta.

 

Vad finns det för fördelar med att gå en certifierande utbildning? 

För att förstå varför certifieringar är så värdefulla, måste man först förstå hur dynamisk och snabbt förändrande IT-branschen är. Ny teknik och nya arbetsmetoder behöver tillämpas, och att hålla sig uppdaterad med dessa förändringar är avgörande för alla som vill förbli relevanta och konkurrenskraftiga. Certifieringar erbjuder en strukturerad och erkänd väg att snabbt lära sig och validera nya färdigheter, vilket gör dem värdefulla för arbetsgivare. 

 

Arbetsgivare ser certifieringar som ett bevis på att en kandidat inte bara har grundläggande kunskaper, utan också har genomgått en rigorös process för att förvärva och bekräfta dessa färdigheter. För kandidater, innebär certifieringar en investering i deras egen professionella utveckling som kan leda till bättre jobbmöjligheter, högre löner och en starkare position på arbetsmarknaden.

 

Förutom de specifika tekniska färdigheter som lärs ut, främjar certifieringsprogrammen också viktiga mjuka färdigheter som problemlösning, kritiskt tänkande och effektiv kommunikation. Dessa färdigheter är ofta lika viktiga som teknisk kunskap när det gäller att lyckas i en IT-roll, eftersom de gör det möjligt för professionella att arbeta effektivt i team, hantera projekt och kommunicera komplexa tekniska koncept till icke-tekniska intressenter. 

 

Sammanfattningsvis, i en värld där teknologin ständigt utvecklas och kraven på arbetsmarknaden förändras, är det avgörande att ständigt förbättra och uppdatera sina färdigheter. Att investera i en kvalificerande certifiering kan vara nyckeln till att öppna dörrar till nya möjligheter och säkerställa en framgångsrik karriär inom IT-branschen

 

Qonsultas erfarenhet av rekrytering i IT-branschen

Under de gångna åren har rekryterings- och konsultförmedlaren Qonsulta intensifierat sitt arbete med att hjälpa IT-branschen att matcha kompetens med rätt uppdrag och arbetsgivare. De både hyr ut och förmedlar alltifrån full-stack utvecklare till enterprise-arkitekter. Med erfarenheten kring detta hantverksarbete i bagaget konstaterar VDn Martin Karlsson att man kommer långt med yrkeserfarenhet, men att de allra attraktivaste kandidaterna kombinerar yrkeslivserfarenhet med en relevant certifiering.

 

Qonsulta har under de senaste åren etablerat en rad samarbeten inom IT-sektorn där nyckelkomponenten verkligen varit vidareutbildning till kunder såsom: Fintechbolaget Highlander och Smarta Bilval. Dessa samarbeten har inte bara stärkt relationerna mellan Qonsulta och deras kunder. Vidareutbildningarna har gjort det möjligt för företag att upprätthålla en hög nivå av teknisk kompetens inom sina team och säkerställa att de kan möta de ständigt föränderliga kraven och utmaningarna inom IT-sektorn.

 

Vad finns det för branschledande certifieringar inom IT?

Några exempel på branschledande certifieringar är Certifierad IT-Arkitekt MasterCertifierad CIO och Certifierad Verksamhetsarkitekt. Dessa certifieringar representerar en hög standard inom IT-sektorn och ger individer en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Att ha en sådan certifiering på sitt CV visar inte bara på en hög nivå av teknisk kompetens, utan också på en förmåga att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska sammanhang. 

 

Gemensamt för dessa tre certifieringar är att de bygger på att deltagaren tar med sig en yrkesverksam verklighet in i utbildningen och utifrån denna blir mer träffsäkra i metod och ramar. Under de sammanlagt 12 dagarna under en termin får deltagarna exklusiv undervisning och hands-on coaching som de direkt kan omsätta i egen verksamhetsnytta. Denna typ av utbildning säkerställer att de teoretiska delarna av kursen ständigt balanseras och kompletteras med praktiska tillämpningar, vilket leder till att kursdeltagarna snabbt kan implementera sina nyvunna kunskaper och färdigheter i sina respektive roller och organisationer.

 Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!