Framtiden med AI: påverkan och dess utmaningar

Framtiden med AI: påverkan och dess utmaningar

Artificiell intelligens (AI:s) snabba framfart har omskakat världen och väcker en mängd frågor och funderingar. Vilken roll kommer AI att spela i framtidens arbetsmiljöer? Och hur navigerar vi mellan fördelarna och de etiska dilemman som den kan ge upphov till? I den här artikeln diskuterar vi dessa frågor tillsammans med Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft.

Att en AI-driven värld är dit vi är på väg är för många redan klart, även om många frågor fortfarande håller på att redas ut. Med detta följer givetvis både fördelar och potentiella nackdelar. 

- Idag vet vi ganska väl att vi kommer se mer automatisering i de flesta yrken med hjälp av AI system. I vissa fall mer, i andra mindre. Fördelarna är förstås att vi kan producera mer välfärd med mindre arbetskraft och när det gäller nackdelarna så handlar de ofta om hur vi kan se till tekniken är säker och inte ger oavsiktliga negativa konsekvenser, säger Daniel Akenine.

 

Enligt Akenine finns även myter som kan behöva klaras upp och en sådan missuppfattning kan exempelvis vara att de nya språkmodellerna har en slags intelligens på samma sätt som människor.

 

Vilka etiska dilemman ser du att AI-teknologi kan skapa? Hur bör vi hantera dessa dilemman när vi utvecklar och implementerar AI-system?

- Ett av många dilemman kan vara hur mycket vi ska låta tekniken ersätta mänskliga arbetsuppgifter. När vi låter tekniken ta över så tappar vi människor ofta samma förmåga. I många fall är det okej, men i andra kan det vara mer komplicerat. Är vi till exempel okej med att ha maskiner som lagar vår mat om vi samtidigt tappar vår egen förmåga att laga mat? 

 

Finns det åtgärder rent politiskt som anses vara nödvändiga för att främja den ansvarsfulla användningen av AI, både nationellt och internationellt? 

- Inom EU så har vi förstås den nya AI regleringen (AI Act) som kommer vara styrande, men internationellt så behöver vi komma överens globalt om standarder för ansvarsfull användning.

  

Vad är några av de största tekniska utmaningarna som måste övervinnas för att göra framsteg inom områden som djupinlärning och AI?

- Det är att bygga system som är generella och lär som sig mer som människor och inte nödvändigtvis från mönster i data.

 

Vilka initiativ ser du som mest värdefulla för att främja utbildning och kompetensutveckling inom området?

- Det är både att fylla på i toppen med doktorer, vilket redan görs i hög utsträckning av WASP projektet, men också att lära de som bygger teknik mer om AI. Området är inte något som ingick i de flesta ingenjörsutbildningar tidigare.

 

 Vill du lära dig mer om AI? 

                                    AI-Daniel-Akenine

DF Kompetens erbjuder vidareutveckling inom området för AI genom 2-dagarskursen Modern AI tillämpningar, regleringar och tekniken, med Daniel Akenine som utbildningsledare. Under kursens gång får du en grundgenomgång för den teknik som AI bygger på, för att sedan djupdyka kring Generativ AI, AI Act, affärsmöjligheter och vad framtiden har att ge.

 Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!