Vad är pm3-modellen?

Vad är pm3-modellen?

Många företag strävar efter att förbättra såväl samarbete, som överblick, över sin digitaliseringsprocess. Trots flertalet försök kan det vara utmanande att etablera en struktur och fastställa vad det är som skall prioriteras. I dessa situationer kan styr- och samverkansmodellen pm3 vara behjälplig. Men hur fungerar egentligen modellen?

Pm3 i korthet

pm3 är en styr-och samverkansmodell som gör det möjligt för en organisation att skapa balans mellan stabil leverans och effektiv verksamhetsutveckling. pm3 står för “På management modell”, där “På” härstammar från företaget “På AB” som tagit fram modellen.

 

Hur fungerar pm3?

pm3 används som en styr- och samverkansmodell för att vägleda organisationer genom hela kretsloppet av verksamhetsutveckling – från innovation och utveckling till förvaltning och avveckling. Modellen styr organisationens verksamhetsutveckling från ett förvaltnings- och utvecklingsperspektiv. Detta innebär att samarbetet struktureras på strategisk och operativ nivå, samtidigt som ansvarsfördelning och kommunikationsvägar tydliggörs. pm3 är flexibel och kan anpassas på olika sätt, exempelvis för att främja kostnadseffektivitet och skapa ordning och reda.

 

Hur säkerställer pm3 en effektiv förvaltning?

pm3 inkluderar fyra viktiga modellkomponenter för att säkerställa effektiv förvaltning:

  1. Effektiva förvaltningsobjekt: Fokus på optimal användning och hantering av resurser och tillgångar.
  2. Tydliga förvaltningsuppdrag (gemensamma för verksamhet och IT): Tydliga uppdrag som strävar efter gemensam förståelse mellan verksamheten och IT.
  3. Beskrivna, förstådda, accepterade förvaltningsprocesser: Klarhet och acceptans kring förvaltningsprocesser för att underlätta samverkan.
  4. Affärsmässiga förvaltningsorganisationer: Integrering av affärsperspektiv för att stödja övergripande affärsmål och strategier.
 

Vem har användning av pm3?

Då pm³ bygger på samverkan mellan verksamhetsroller och IT-roller, är modellen relevant för dig som arbetar operativt såväl som taktiskt eller strategiskt med verksamhetsutveckling. Vidare kan även du som vill följa utvecklingen av styrning och samverkan ha användning för pm3.

 

Vidare läsning:

 

Modellen pm³ utvecklas löpande med en ny release varje år. Vill du lära dig pm3 från grunden eller bygga på de kunskaper du redan har? Spana in kursen Styrning och samverkan med pm3!

 

 

Efter att du slutfört kursen Styrning och samverkan med pm3 har du möjlighet att certifiera dig som objektledare.

 

 Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!