Styrning och samverkan med pm3Certifierad Objektledare

Utbildning inom objekt- och förvaltningsstyrning
Certifiering

 pm3-forvaltningsledare

 

Certifierad Objektledare/Förvaltningsledare är en nyckelroll för att lyckas ta en organisations strategier till handling och därigenom realisera digitaliseringens möjligheter. Med stöd av styr- och samverkansmodellen pm³ får du genom utbildningen kunskap i att skapa balans mellan stabilitet och säkerhet i befintliga leveranser med ny innovativ utveckling.

 

En modern tillämpning och användning av pm³ styr en organisations verksamhetsutveckling genom hela kretsloppet; innovation, utveckling, förvaltning och avveckling. Utbildningen Certifierad Objektledare/Förvaltningsledare är uppdelad i sex delar där du får lära dig hur du lyckas i rollen som objektledare med hjälp av pm³ och ökad insikt om dina styrkor och drivkrafter. Vi varvar teori med praktiska övningar, diskussioner och case.

 

Den här certifieringen har gett mig så mycket mer än ökad kunskap och trygghet i min roll som objektledare och pm³. Den har gett mig insikt i hur jag kan använda mina specifika förmågor och styrkor till att samverka bättre med andra och faktiskt få det roligare på jobbet.
 – Deltagare, våren 2022

 
 • Efter utbildningen kan du i din roll som Objektledare/Förvaltningsledare:
 • Skapa ordning och reda genom att hitta balansen mellan stabilitet och utveckling samt en tydlig ansvarsindelning
 • Hjälpa till att prioritera – möjliggör att varje nivå har förmåga att fatta beslut inom sitt område för att hantera olika planeringshorisonter
 • Skapa effektivare behovs- och resurshantering för hantering och utveckling av verksamheten med en ökad förmåga att klara av oförutsedda behov
 • Skapa behovsdriven organisering genom att engagera rätt personer beroende på uppdrag

 

Som deltagare får du förståelse för hur den unika organisationens behov, mål och efterfrågade effekter styr hur man bygger upp eller utvecklar sin styrning med hjälp av pm³.

 

Utbildningen ger även professionella färdigheter i att leda en objekt-/förvaltningsorganisation som objektledare/förvaltningsledare eller objektledare it/förvaltningsledare it.

 

Målgrupp

 

  • Utbildningen vänder sig exempelvis till dig som:
  • Arbetar, eller planerar att arbeta, med styrning och ledning av förvaltnings- och utvecklingsverksamhet
  • Leder en objekt- eller förvaltningsorganisation
 

Bakgrund

Objektledare eller Förvaltningsledare?

 

I och med utvecklingen av pm³ som styr- och samverkansmodell blir det inte längre relevant att använda separata styrmodeller för förvaltning och utveckling. Framgången ligger i stället i att hantera dem integrerat för att svara upp mot verksamheters, och dess kunders, behov av förflyttning såväl som stabilitet.

 

Det styrbara uppdraget innehåller då både förvaltning och utveckling, och den ledande taktiska rollen benämns som Objektledare. Men vilken tillämpning av pm³ som används beror på den unika organisationens behov, mål samt önskade effekter - vilket gör att rollen Förvaltningsledare finns kvar som alternativ i modellen såväl som i utbildningen, och är dessutom relevant för vissa organisationer.

Att använda pm³

 

pm³ utgår i grunden från ett verksamhets- och kundperspektiv. Modellen möjliggör styrning utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv, där verksamhet och teknik möts i ett gemensamt uppdrag. Allt för att skapa ett ökat kundvärde och en intern effektivitet.

 

Det finns ingen rätt eller fel tillämpning av pm³ ur modellens perspektiv - en modell är bara så bra som dess tillämpning. Det som är avgörande är vilka effekter som efterfrågas. Det styr i sin tur hur man bygger upp eller utvecklar sin styrning med hjälp av modellen. Det är organisationens behov och mål som är angelägenheten - som skapar energi såväl som engagemang för styrning och samverkan! Här blir rollen som Objektledare/Förvaltningsledare en nyckelroll för en framgångsrik styrning.

 

 

 

Webinar

[ Inspelat webbinarium ]

Modern styrning och samverkan för en effektivare digitaliseringsresa

 

I detta inspelade webinar guidar Johan Fransson, På AB:s vd, oss i vad pm³ idag är för något. Johan kommer dessutom prata om hur en modern tillämpning på olika sätt kan stödja din organisation.

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!