Utbildning inom verksamhetsutveckling Certifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering

Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig kompetensen att skapa ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav.

Denna kurs är av yttersta kvalitet och är en otroligt viktig pusselbit för företag som vill skapa en effektiv organisation och bedriva intelligent digitalisering i en tid av snabba förändringar. - Samuel Forsberg, 2020

accounting-3175108_1920 

Att arbeta med verksamhetsarkitektur är att arbeta med helheten – att knyta ihop olika initiativ till verksamhetsutveckling och IT-satsningar i den riktning som verksamheten strävar. 

Certifierad verksamhetsarkitekt lär dig att förstå och arbeta med flera olika perspektiv; kundens, interna strukturer, produkter och tjänster, samt att förmedla sina insikter till övriga organisationen. Du får metoder och verktyg för att bygga det förtroende i organisationen som krävs för att få med styrgruppen till att fatta rätt beslut för en lyckad förändring.

syfte

 • Utbildningen ger dig
 • Redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan affärsutvecklingsprocessen och IT-processen
 • Förståelse för behovet och nyttan av att ha en välordnad arkitektur i verksamheten
 • Kompetens om vad som krävs för att lyckas med att initiera ett arbete med fokus på förbättrad verksamhetsarkitektur
 • Verktyg för att stödja affärs-/processutvecklare och IT-utvecklare i deras arbete
 • Förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt arkitekturbudskap
 • Vetskap om hur du åstadkommer hög informationskvalitet med hjälp av IT
 • Kunskap om hur man tar fram strategiska informationsplaner, får återanvändbara komponenter eller SOA-tjänster – planering av organisationens applikationsportfölj
 • Inblick i hur du utvecklar verksamhetsmodeller som underlättar kommunikation med såväl verksamhetsexperter som IT-proffs

målgrupp

Certifierad verksamhetsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (exempelvis flera kundregister, flera leverantörsregister etc.) eller allmänt dålig kvalitet på lagrade information.

 • Certifierad verksamhetsarkitekt riktar sig exempelvis till dig som är verksam som
 • Processutvecklare
 • Strategiansvariga
 • Verksamhetsutvecklare som vill komplettera sin kompetens
 • IT-arkitekter som vill komplettera sin kompetens
 • Projektledare
 • CIO

delta på distans

Våra hybrida klassrum är utrustade med den senaste tekniken för att deltagare ska kunna delta på plats och på distans, samtidigt. Som kursdeltagare online kan du vara med i diskussioner, workshops och gruppövningar precis som om du är i klassrummet. Våra aktuella rekommendendationer kring deltagandeform kan du läsa nedan.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!