Data management, Informationsarkitekt, InformationsmodelleringCertifierad informationsarkitekt

Sveriges första och enda certifiering för Informationsarkitekter
Certifiering

Utbildningen Certifierad informationsarkitekt ger dig verktygen för att beskriva och analysera verksamhetens informationsresurs samt kompetensen och metoderna för att utforma en informationshantering som idag är effektiv, men även flexibel för att hantera framtida förändringar.

 

 

Vår värld är idag till stor del digitaliserad och allt fler verksamheter inser att förståelig, kvalitativ och tillgänglig information är nyckeln till både en effektiv verksamhet och att kunna agera snabbt på nya affärsmöjligheter. Ändå är informationshantering något som ofta inte hanteras som den kritiska resurs den är. Informationsarkitekten spelar därför en allt viktigare roll för att göra informationen tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har idag och framåt.

syfte

 

 • En modern datadriven verksamhet ställer krav på strukturerad och kvalitativ information. Vi behöver därför:
 • Förstå vad vi har för information och vad den representerar
 • Förstå hur vi hanterar vår information och våra informationsberoenden idag samt hur vi vill hantera den framöver
 • Kunna kommunicera våra insikter till olika målgrupper inom och utanför den egna verksamheten
 • Arbeta på ett strukturerat och genomänkt sätt för att ta hand om vår informationsresurs
 • Utbildningen ger dig:
 • Ökad kunskap i att kartlägga och analysera informationsstrukturer och informationsberoenden
 • Ökad kunskap i att designa informationsstrukturer och informationsberoenden för en hållbar och förändringsbar verksamhet
 • Förståelse för vilka krav som ställs på verksamhetens informationshantering utifrån nya ökande krav på digitalisering, automatisering och regelefterlevnad

målgrupp

 

Certifierad informationsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera sin informationsresurs på ett effektivt sätt.

 

 • Certifierad informationsarkitekt riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Informationsarkitekt
 • Informationsmodellerare
 • Enterprise-arkitekt/Verksamhetsarkitekt
 • IT-arkitekt
 • Systemutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Business analyst/Kravhanterare
 • Data steward
 • Business Intelligence-arkitekt

webbinarium

 

[ Inspelat webbinarium ]

Att arbeta som Informationsarkitekt

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!