Utbildning inom verksamhetsutveckling Certifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering
För att stötta affären krävs en kompetens som kan omsätta affärens krav till effektiva IT-stöd med både hög kvalitet och återanvändning. Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig den kompetensen.

Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informationskvalitet samt att se till att verksamheten stöds av rätt system.

Syftet är att skapa ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav. Det är här en verksamhetsarkitekt (VA) har sin roll.

Genom att stödja och samordna verksamhetens drivkrafter, processer och information säkras de länkar mot organisationens övergripande mål och vision.

Utbildningen omfattar tolv dagar uppdelad på sex tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CVA.

Våra övriga utbildningar inom området.

Skapa ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav

Syfte

Vad utbildningen ger dig

 • Efter avslutat utbildningar har du:
 • Erhållit redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan affärsutvecklingsprocessen och IT-processen
 • Förståelse för behovet och nyttan av att ha en välordnad arkitektur i verksamheten
 • Kompetens om vad som krävs för att lyckas med att initiera ett arbete med fokus på förbättrad verksamhetsarkitektur
 • Verktyg för att stödja affärs-/processutvecklare och IT-utvecklare i deras arbete
 • Förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt arkitekturbudskap
 • Vetskap om hur du åstadkommer hög informationskvalitet med hjälp av IT
 • Kunskap om hur man tar fram strategiska informationsplaner, får återanvändbara komponenter eller SOA-tjänster – planering av organisationens applikationsportfölj
 • Inblick i hur du utvecklar verksamhetsmodeller som underlättar kommunikation med såväl verksamhetsexperter som IT-proffs

Målgrupp

Utbildning för dig som

Du som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (flera kundregister, flera leverantörsregister etcetera) eller allmänt dålig kvalitet på lagrade information, men inte vet vad du ska göra åt det. 

 • Certifierad verksamhetsarkitekt riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Processutvecklare
 • Strategiansvariga
 • Verksamhetsutvecklare som vill komplettera sin kompetens
 • IT-arkitekter som vill komplettera sin kompetens
 • Projektledare
 • CIO

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!