verksamhetsarkitektur och verksamhetsutvecklingCertifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering

Dag 1-2

 • Avsnitt 1
 • Arkitekturprocesser
  Under utbildningen går vi igenom arbetsstegen för att beskriva, analysera och vidareutveckla verksamhetens arkitektur. I första avsnittet introduceras du i detta arbetssätt och vi går sedan igenom olika delar av arbetet under varje avsnitt.
 • Historisk återblick – varifrån kommer området verksamhetsarkitektur?
  Vi går igenom de olika utvecklingsstegen som området tagit, från informationsarkitektur, via Zachmans ramverk och vidare mot en tätare koppling till affären fram till dagens sätt att se på arkitektur och arbetet med den. 
 • Informationsmodellering
  En verksamhetsarkitekt kommunicerar mycket med hjälp av modeller och i synnerhet med informationsmodeller. Vi går igenom vad informationsmodellering är och hur du tar fram en informationsmodell i seminarieform med verksamhetskunniga.

Dag 3-4

 • Avsnitt 2
 • Processmodellering
  Processmodellering har vunnit hävd som beskrivningsteknik i verksamhetsutveckling. Vi arbetar praktiskt med att modellera, analysera och förbättra verksamhetsprocesser och vi fokuserar på kundvärden och kritiska framgångsfaktorer.
 • Arkitekturanalys
  Vi lär ut IRM:s metoder för att ta fram en arkitekturplan, eller Stadsplan.  Under detta avsnitt får du lära dig hur du snabbt får med dig verksamheten i framtagningen av ett insiktsdokument som efter implementation ger stora effekter i form av högre kvalitet på information och ökad återanvändning. Du får även ett antal verktyg som du kan använda under ditt kontinuerliga arbete som verksamhetsarkitekt.
 • Nyttan med arkitekturdrivet arbete
  Arkitekturarbete innebär naturligtvis kostnader och intäkterna eller kostnadsminskningarna kan vara svåra att upptäcka. Därför identifierar vi vilka intressenter som ett arkitekturarbete har samt påvisa en nytta som efterfrågas av respektive intressent.

Dag 5-6

 • Avsnitt 3
 • Arkitekturanalys och planering
  I det här avsnittet fortsätter vi gå igenom olika metodsteg för att ta fram underlag som kan användas för att kunna lyfta arkitekturfrågor i företagets planerings- och prioriteringsarbete. Resultat som ska komma ut från arkitekturanalyserna är bland annat en ideal utvecklingsplan samt en utvecklings-/avvecklingsplan.
 • Lösningsarkitektur
  Vi gör en kortare översikt av hur verksamhetsarkitektur och lösningsarkitektur påverkar varandra.

Dag 7-8

 • Avsnitt 4
 • Ledningens engagemang 
  Långsiktiga satsningar på verksamhetsarkitektur kräver en engagerad ledning. För att få gehör för arkitekturfrågor krävs insikter i verksamhetsledningens arbete. Utbildningsledaren inspirerar till hur verksamhetsarkitekten uppnår ett konstruktivt samarbete med ledningen.
 • Koppling mellan affärs-, verksamhets- och IT-strategi
  Hur ser man rent praktiskt till att affärsstrategin, VA-strategin och IT-strategin hänger ihop? Här får du tips och idéer och får också öva på att se sambanden och snabbt kunna identifiera var du gör störst nytta som VA.
 • Affärsutveckling och affärsmodeller
  Hur utvecklar man sina affärer och vad har detta med verksamhetsarkitektur att göra? En verksamhetsarkitekt har mycket att bidra med i utvecklingen av verksamhetens processer genom sitt modelldrivna sätt att arbeta. Vi går igenom samspelet mellan affärsmodeller och arkitekturarbete och går också igenom metoder för hur man arbetar med affärmodellerna.
 • Praktikfall
  Flera större företag har etablerat arkitekturfunktioner och bemannat dem med certifierade verksamhetsarkitekter. En av dessa berättar om sina erfarenheter.
 • Tillämpning av arkitekturarbete
  Hur kan man som arkitekt bidra i exempelvis framtagning av kravspecifikationer och höja kvaliteten på dessa, hur integrerar man verksamhetsarkitektens arbete med exempelvis projektstyrningsmodeller? Vi visar också på vikten av att koppla verksamhetsarkitektur mot IT-strategi och affärsplan.

Dag 9-10

 • Avsnitt 5
 • Förbereda, införa och använda arkitekturen
  Vilken strategi ska man ha för att lyckas med att etablera ett kontinuerligt arkitekturarbete? V ad bör man tänka på och hur gör man rent praktiskt – det går vi igenom i avsnitt fem av kursen. Under kursen identifierar vi också hur du praktiskt kan förverkliga en förbättrad arkitektur genom att stödja och integrera arkitekturaktiviteter i andra verksamhetsprojekt. Hur kan man till exempel delta vid upphandling av affärssystem och underlätta jämförelser mellan olika paket? Vi går igenom olika metoder och praktikfall.
 • Modellhantering – Model Management
  Modeller är ett av verksamhetsarkitektens viktigaste verktyg. Hur du skapar kommunikativa modeller som bidrar till att öka den gemensamma kunskapen om arkitekturen beskrivs i detta avsnitt. Modellhantering är en grundförutsättning för att arkitekturen ska kunna samspela med affärsutveckling, processutveckling och IT-utveckling. Inom verksamhetsarkitekturen krävs en verktygslåda för att planera, anskaffa, kvalitetssäkra och distribuera process- och informationsmodeller.

Dag 11-12

 • Avsnitt 6
 • Leda människor i förändring
  Du kommer att bli bättre förberedd på att leda människor i ett förändringsarbete och förstå vilka reaktioner du kan förvänta dig. Vidare får du insikter i kommunikationens betydelse och hur du kan skapa en motiverad grupp.
 • Certifiering/examination
  Efter genomgången utbildning, genomläst litteratur, godkända hemuppgifter och godkänt resultat på examinationen utdelas certifikat.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!