Verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektCertifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering

På utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt lär du dig kartlägga och förstå verksamhetens alla delar och hur de samverkar: IT, processer, informationsflöden, kundresan, affären, affärsstrategin och omvärlden. Utifrån den kunskapen om verksamheten är du som verksamhetsarkitekt med och skapar förutsättningar för en snabbfotad verksamhetsutveckling.

 

För att skapa ett tillstånd där verksamheten är lättrörlig och anpassningsbar till nya omvärldskrav behöver vi ha koll på hur alla delar samverkar för att kunna prioritera och välja rätt väg i utvecklingen av verksamheten. I det uppdraget är verksamhetsarkitektens förmåga att skapa klarhet i en komplex verklighet, och att förmedla sina insikter till organisationen, viktig.

 
 • Utbildningen ger dig:
 • Kompetens som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan olika verksamhetsområde, i och utanför din verksamhet
 • Verktyg för att ta dig ann komplexa problem och bygga upp kunskap om din verksamhet
 • Förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt arkitekturbudskap
 • Inblick i hur du skapar samsyn och insikter genom att etablera ankarmodeller som kombinerar flera perspektiv
 • Verktyg för att stödja verksamhetens förändringsprocess och göra den mer lättrörlig
 • Kunskap i att bygga upp verksamhetens arkitekturförmåga

Verktygen du får under utbildningen är universella och fungerar oavsett vilken bransch ni är i. Genom praktiska övningar lär dig nyttja dem professionellt, direkt i din organisation. Detta med handledning av seniora verksamhetsarkitekter.

 

På utbildningen får du, förutom kunskaper i att kartlägga verksamhetens olika delar, också kunskap i hur du kan arbeta med en så kallad ankarmodell för att knyta samman alla perspektiv. Ankarmodellen blir en pedagogisk bild av hur hela verksamheten levererar sitt uppdrag/värde till kunder och andra intressenter. Den är också ett verktyg för att göra nödvändiga analyser som utgör beslutsunderlag i prioriteringen av olika utvecklingsinitiativ.

 

De insikter om verksamheten som du som verksamhetsarkitekt arbetar fram leder utvecklingen i rätt riktning. Förutsatt att insikterna sprids inom organisationen. Därför finns också moment i utbildningen som ger dig kompetensen att kunna nå ut till olika intressenter, och vad som krävs för få dem att förstå de arkitektoniska riktlinjerna.

 

Målgrupp

Du som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (såsom flera kundregister, flera leverantörsregister) eller allmänt försämrad kvalitet på lagrade information, kan få stor nytta av denna utbildning.

 

 • Kanske är din roll idag något av följande:
 • Verksamhetsarkitekt

 • Verksamhetsutvecklare

 • IT-arkitekt

 • Processutvecklare

 • Strategiansvarig

 • Projektledare

 • CIO

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga djupa IT-kunskaper, men det brukar vara en fördel att ha verksamhetskunskap från en eller gärna flera verksamheter.

 

Webinar

Panelsamtal

I detta panelsamtal går vi tillsammans igenom och diskuterar de olika utbildningarna Certifierad IT-arkitekt Master, Certifierad verksamhetsarkitekt, Certifierad chefsarkitekt och Certifierad informationsarkitekt.

 

Panelsamtal-play

Verksamhetsarkitektens vardag och verktyg

Inspelat webinar där utbildningens innehåll, samt vilka verktyg eleverna rustas med, presenteras. Du får också träffa en tidigare deltagare som berättar om hur det är att nyttja sina nyvunna kunskaper i den egna organisationen.

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!