Verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektCertifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering

Nedan kan du läsa vad tidigare deltagare tycker om Certifierad verksamhetsarkitekt.

Möt deltagare som under våren 2023 certifierade sig som Verksamhetsarkitekter, vad säger de om utbildningen?

Är glad att jag gick utbildningen hos Dataföreningen kompetens och är djupt imponerad av lärarna under alla moduler som på ett utmärkt sätt svarat på ALLA frågor vi ställt under utbildningen och tagit sig tid att hjälpa oss elever på vår resa för nya stordåd i våra respektive verksamheter. Upplever att IRM banar vägen för hur verksamhets-/IT-arkitektur både bör ser ut och kommer att se ut i framtiden. Tobias Högback, Vattenfall

Utbildningen har givit mig verktyg och en systematik och metoder för att motivera olika val i min dagliga verksamhet. Deltagare , 2024

Nya insikter, nya verktyg, inspiration och nätverk. Det var många år sedan jag var på kurs inom ämnesområdet och inser att det hänt en hel del. Så jag har fått mycket ny inspiration. Charlotte Bergman, Mälarenergi

En tydligare förståelse av vad som förväntas av rollen. Verktyg att utföra rollen. Värdefulla kontakter, både elever och handledare. Deltagare, 2023

En utökad verktygslåda för att kunna kartlägga och utveckla, förbättra en verksamhet. Via modeller kunna nå en samsyn kring verksamheten som vi verkar inom. Kommunicera och jobba med förändring och förbättringar. En förbättrad förmåga att se en helhet. Denna utbildning kompletterar utbildningar som jag har gått tidigare och förbättrar förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv kunna dyka ner i detaljer där det behövs. Att se hur saker hör ihop. Att kunna se hur en nödvändig förändring kommer påverka förmågor och annat i verksamheten. Deltagare, 2023

En större förståelse för en yrkesroll som jag delvis redan har, men också siktar på att fördjupa mig i. Deltagare, 2023

Utbildningen har gett mig det jag sökte, att bli en bättre beställare av konsulter som är Verksamhetsarkitekter. Men nu kan jag definitivt ta en del av uppdragen själv och kommer att ha mer råg i ryggen att driva vissa verksamhetsförändringar. Deltagare, 2023

Dels konkreta verktyg som jag direkt kommer få användning av i min vardag men dessutom en utökad förståelse för helheten som verksamhetsarkitekten verkar inom...att den innehåller diverse frågetecken, rundade hörn och "det beror på" och att det är helt normalt. Dessutom ett bra nätverk av kloka människor. Per Lindholm, Örebro Kommun, 2022

Verktyg för att jobba med det mesta essentiella som jag behöver för att göra mitt jobb. Både detaljer kring det viktigaste som information, förmågor, process samt mer generella delar som var mycket to-the-point. Förstå min egen roll och hur man ser på detta och jobbar på andra bolag. Björn Jonsson, SCANIA CV, 2022

Jag har genom utbildningen fått fördjupad förståelse av min roll och i vilken kontext jag ska verka. Jag har även fått nya kunskaper, insikter och verktyg för att ytterligare kunna höja min förmåga som verksamhetsarkitekt. Därutöver har jag fått ett helt nytt nätverk i de kontakter som knutits under kursen. Fredrik Johansson, Migrationsverket, 2023

Cecilia och Torbjörn är otroligt kompetenta och inspirerande och håller tråden rakt igenom. Helen Grafström Nylund, Atea, 2022

Nya kontkater, insikter, modeller och något att hålla mig i som VA arkitekt. Inblick i andra företag och andra kollegor hur de tar sig an dagliga uppgifter och en förändringsresa. Mer att ha i ryggen då jag ska ta ansvar och förmedla och fatta beslut. Pernilla Stening, Handelsbanken, 2021

Efter utbildningen har jag ett bredare och större perspektiv på verksamhetsarkitektur. Deltagare, 2021

Jag har fått min första och en viktig verktygslåda! Deltagare, 2021

En rad verktyg för att bli en bättre ledningsgruppsledamot och även en förståelse för vad jag kan förvänta mig av verksamhetsarkitekten som jag just nu rekryterar. Kursdeltagare, 2019

Jag kommer att ha direkt nytta av mina nya kunskaper när jag nu tar en ny anställning som Business Architect. Kommer ingå i ett nyskapat team och i hur vi kommer att jobba ser jag att jag har mycket input till nu. Oscar Sandberg, 2018

Jag har fått del av mängder av modeller och verktyg så att jag har bra stöd i min nya roll som arkitekt. Jag har träffat fantastiska lärare och kursdeltagare, där jag hoppas att i alla fall några blir kvar i närverket Jenny Svennewall, 2018

Självförtroende och en certifiering som hjälp att gå vidare och göra det jag vill göra. Kristina Berg , 2018

Bekräftelse och sammanhang på att det jag arbetat med sedan -98 går att beskriva och illustrera med olika metoder och modeller. Säcken knöts ihop för mig. Personlig utveckling är viktig för mig och certifierad verksamhetsarkitekt är en kvalitetsstämpel för min kompetens. Helen Nylund, 2018

Främst ökat självförtroende, men även en stabil grund att stå på och en verktygslåda fylld av metoder och tips att använda i arbetet. Åsa Joelsson, 2018

Den har gett mig en inblick i vad en verksamhetsarkitekt sysslar med. Den har gett inspiration som jag kan ta med mig hem till mitt dagliga arbete. Oscar Sandberg, 2018

Många bra föreläsare & utbildare, både från IRM och utanför. Annika & Lars bjuder på sig själva och håller ihop utbildningen på ett fantastiskt sätt! Tack än en gång för väl genomförd utbildning! Niklas Löfgren, 2018

Utbildningen har gett mig ett helhetsperspektiv över arkitekturfrågorna. Från strategiskt till operativt arkitektarbete. Allt ifrån modeller och metoder till ansvar och förhållningssätt. Cecilia Glöckner, 2018

Kursen har gett mig en bättre helhetssyn på och verktyg för verksamhetsarkitekturområdet. Susanne Björker, 2018

Utbildningen har gett mig framförallt förståelse för helheten och sen specifikt informationsmodulering som jag inte kunde tidigare tar jag med mig Petter Lindström, Bisnode

Utbildningen har gett mig massor av verktyg för att bryta ned komplexa frågor till förståeliga modeller Mattias Lindskog, Scania

Utbildningen har gett mig verktyg, förståelse för VA, nya kunskaper, en enorm massa idéer om hemmaplanen Christer Almlöf Stjernqvist, Trafikverket

Utbildningen har gett mig bra kunskaper om affärsmodell, förmågekarta, 6-fältaren som jag kan använda i min vardag Lars Brink, Trafikverket

Jag har fått en första inblick i informationsmodellering, förmågor och affärsmodeller! Jgg har fått en insyn i vilket samspel det är mellan alla delar i verksamheten! Annalena Bostrand, Telia

Jag har fått en mycket bra grund med vad som menas med verksamhetsarkitektur som jag har nytta av i mitt arbete. Jag har fått många verktyg som jag kan använda. Anna Falk, kursdeltagare Certifierad Verksamhetsarkitekt, hösten 2017

Utbildningen har gett mig värdefull inspiration och ett fantastiskt bra nätverk av trevliga och duktiga verksamhetsarkitekter. Sofia Posserud, kursdeltagare Certifierad Verksamhetsarkitekt, hösten 2017

Kursen ger en bra genomgång av hela området verksamhetsarkitektur och för den som redan har erfarenhet ger den en skärpning och uppfräschning av kunskaperna totalt, förutom att det är kul och att den ger både energi och inspiration. Anonym kursdeltagare, Certifierad Verksamhetsarkitekt, våren 2017

Kursen erbjuder en palett med verktyg och modeller som var för sig eller tillsammans ger möjlighet till en god analys av verksamheten och därigenom stöd att kunna bedöma, utveckla och hjälpa verksamheten uppnå rätt mål i rätt tid. Petrus Folkegård, kursdeltagare Certifierad Verksamhetsarkitekt, våren 2017


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!