Verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektCertifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

 

Utbildningens områden

Verksamhetsarkitektens verktygslåda

Med verksamhetsarkitektens verktyg visualiserar, analyserar och utvecklar vi verksamheten. Utbildningen omfattar affärs-, informations-, process- och förmågemodellering (Vintergatan), samt flera olika analysverktyg för att kunna visa på hur de olika delarna i verksamheten påverkar varandra.

Stödja verksamhetens förändringsprocess och göra den mer lättrörlig

Vi lever i en värld där det enda vi kan vara säkra på är att förändring kommer att ske i snabb takt. Vi behöver också ofta lösa komplexa uppgifter för att hänga med i förändringen. Målet och vägen dit kommer att vara okänd och under ständig förändring – vi kan m.a.o. inte planera allt. Genom att etablera ankarmodeller som kombinerar flera perspektiv av verksamheten skapar vi samsyn och insikter och vi kan göra snabba konsekvensanalyser för olika scenarios.

Arkitekturförmåga som bygger på utforskande och kontinuitet

För att forma vår arkitekturförmåga behöver vi förstå vilka i verksamheten vi är till för, vilka är målgrupper, vilka behov eller problem har de och på vilket sätt kan vi stötta dem. Vi behöver förstå var vi kan göra bäst nytta och hur vi kontinuerligt kan lära oss gemensamt av det arbete vi gör i olika initiativ. I utbildningen beskriver vi arkitektarbetets mening och sammanhang samt arkitektarbetets processer och strategi. 

 

Utbildningens upplägg

Du får teori blandat med mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och verkliga case.

 

Utbildningen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper direkt i din egen verksamhet. Övningar kopplas till din egen organisation, med handledning av seniora verksamhetsarkitekter, vilket innebär att du kan få en direkt nytta.

 

I priset ingår kursdokumentation. Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften.

Studietid och hemuppgifter

Studietiden omfattar 12 dagar indelade i sex block om två dagar, under en period på fyra-fem månader.

 

Mellan blocken utför man enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med inlämningsuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10–14 arbetsdagar.

Certifiering

Möjlighet ges till certifiering; DFK-CVA. För certifiering krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt deltagande i praktiska övningar.

 

Utbildningsledare

Cecilia NordénCecilia Nordén, IRM, verksamhetsarkitekt, utbildare och konsult. Hon arbetar med allt från verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, affärs och, IT-utveckling till ekonomi. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra samt brinner för att ta komplexa frågeställningar och göra dem förståelig. Cecilia är författare till boken "Vintergatan - din verksamhetskarta".

Torbjörn OlssonsTorbjörn Olsson, IRM, är konsult inom affärs-, verksamhets- och produktutveckling samt förändringsledning, med fokus på uppdrag inom affärsutveckling, strategi. Digitaliseringen av produkter, tjänster, verksamheter och samhälle är ett starkt intresse, både tekniken i sig och hur den skapar möjligheter till utveckling.

 

Förutom våra utbildningsledare engageras en rad personer som är experter inom respektive område:

 

Eric Quist

Eric Quist, IRM, är lösningsarkitekt, mentor, utbildare och konsult med goda kunskaper om arkitektur och design. Han är van att pedagogiskt förklara IT-lösningars arkitektur för såväl personer ur verksamheten som för systemutvecklare.

 

 

 

Johan Stålnacke

Johan Stålnacke, Xlent, är Chef för utveckling av digitala affärsplattformar. Han har många års erfarenhet av att skapa hållbar digitalisering i praktiken - från strategi till sista kodraden.

 

 

 

 

Johanna Montalvo

Johanna Montalvo, IRM, är verksamhetsutvecklare, utbildare och konsult. Hon har många års erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning, samt att driva affärs- och verksamhetsplanering. Hon har gedigen erfarenhet av modellering av processer, begrepp och kundresor samt att etablera arbetssätt och metoder. Johanna har erfarenhet som ledare och har en väldigt god förmåga att leda i olika tvärfunktionella sammanhang, såsom workshops, projekt och i samband med verksamhetsförändringar.

 

Klas Nygren

Klas Nygren, Gjensidige samt Scale Agile, är Affärs- och it-arkitekt, projektledare och agil produktägare. Han har många års erfarenhet av att implementera digitala strategier och arkitekturer.

 

 

 

Lars Gunnarsson

Lars Gunnarsson, IRM, är informationsarkitekt, utbildare och konsult. Han har många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov, både kopplat till verksamhetsutveckling och till kravställning. Lars har en bakgrund inom krav- och testledning.

 

Lena Dohrnér

Lena Dohrnér, IRM, är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år, bl.a. med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har erfarenheter från en mängd olika branscher och företag och har därigenom utvecklat en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop it och affär.

 

Marie Bender

Marie Bender, IRM, är verksamhetsarkitekt utbildare och konsult. Hon har många års erfarenhet av process- och kravhantering samt informationskartläggnings i olika projekt inom såväl kommuner, myndigheter som privata företag. Hon har även erfarenhet av förvaltningsstyrning genom PM3 och ITIL.

 

 

Mathias Lindkvist

Mathias Lindkvist, IRM, informationsarkitekt, utbildare och konsult. Mathias har lång erfarenhet av företagsövergripande informationsarkitekturfrågor. Han har även stor erfarenhet av kravställning och informationsmodellering i systemutveckling, integration och Data-Warehouse projekt. Han brinner för att analysera, visualisera och kommunicera ett företags informationsbehov för att i slutändan effektivisera den totala informationsförsörjningen.

 

Peter Tallungs

Peter Tallungs, IRM, informationsarkitekt, utbildare inspiratör och konsult. Peter tar roller som spänner över verksamhet och IT. Det handlar ofta om att som "spelande tränare" hjälpa projekt och IT-avdelningar att bli mer verksamhetsnära. Lika ofta handlar det om att representera verksamhetsfunktioner mot IT. I många år har Peter varit lärare inom områden som företagsarkitektur, informationsmodellering och verksamhets- och kravanalys.

 

Sandra Ekman

Sandra Ekman, IRM, är informationsarkitekt, utbildar och konsult med ett stort intresse för verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling. Hon har bred erfarenhet från många informationstunga organisationer och har arbetat med bland annat informationskartläggningar, målarkitektur, arkitekturstrategi och etablering av arkitekturfunktionen. Med en bakgrund inom kravanalys har hon en förståelse för samspelet mellan verksamhet och IT och vet vilken skillnad bra arkitektur gör.

 

 

 

Kontakt

Anna Thorén Roslund

Anna Thorén Roslund

Utbildningskoordinator

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. Vid övriga frågor om utbildningen kontakta Anna Thorén Roslund.

Tel: 08-510 638 85 
Mail: Anna.Roslund@dfkompetens.se
 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!