Certifiera dig inom verksamhetsutvecklingCertifierad verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter
Certifiering
Längs utbildningens gång följer ett antal grundprinciper med. Det handlar i grunden om att ta oss an komplexa problem och att stödja lärande inom och utanför verksamheten.

Du får teori blandat med mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Utbildningen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.
 

Kursen täcker följande områden:
 

1. Verksamhetsarkitektens verktygslåda

Med verksamhetsarkitektens verktyg visualiserar, analyserar och utvecklar vi verksamheten. Utbildningen omfattar affärs-, informations-, process- och förmågemodellering (Vintergatan), samt flera olika analysverktyg för att kunna visa på hur de olika delarna i verksamheten påverkar varandra.
 

2. Stödja verksamhetens förändringsprocess och göra den mer lättrörlig

Vi lever i en värld där det enda vi kan vara säkra på är att förändring kommer att ske i snabb takt. Vi behöver också ofta lösa komplexa uppgifter för att hänga med i förändringen. Målet och vägen dit kommer att vara okänd och under ständig förändring – vi kan m.a.o. inte planera allt. Genom att etablera ankarmodeller som kombinerar flera perspektiv av verksamheten skapar vi samsyn och insikter och vi kan göra snabba konsekvensanalyser för olika scenarios.
 

3. Arkitekturförmåga som bygger på utforskande och kontinuitet

För att forma vår arkitekturförmåga behöver vi förstå vilka i verksamheten vi är till för, vilka är målgrupper, vilka behov eller problem har de och på vilket sätt kan vi stötta dem. Vi behöver förstå var vi kan göra bäst nytta och hur vi kontinuerligt kan lära oss gemensamt av det arbete vi gör i olika initiativ. I utbildningen beskriver vi arkitektarbetets mening och sammanhang samt arkitektarbetets processer och strategi. 

OM CERTIFIKATET

Du certifierar dig enligt DFK-CVA. Att vara certifierad ger dig en kvalitetsstämpel på dina kunskaper. Det är även i vissa fall en nödvändighet för att kunna söka vissa tjänster. Eller för att, som konsult, få vara med i upphandlingar där kunden ställer krav på certifikat.

FÖRKUNSKAPER

Utbildningen kräver inga djupa IT-kunskaper, men det brukar vara en fördel att ha verksamhetskunskap från en eller gärna flera verksamheter.

Utbildningsledare

Cecilia NordénCecilia Nordén, IRM, verksamhetsarkitekt, utbildare och konsult. Hon arbetar med allt från verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, affärs och, IT-utveckling till ekonomi. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra samt brinner för att ta komplexa frågeställningar och göra dem förståelig. Cecilia är författare till boken "Vintergatan - din verksamhetskarta".

Torbjörn OlssonsTorbjörn Olsson, IRM, är konsult inom affärs-, verksamhets- och produktutveckling samt förändringsledning, med fokus på uppdrag inom affärsutveckling, strategi. Digitaliseringen av produkter, tjänster, verksamheter och samhälle är ett starkt intresse, både tekniken i sig och hur den skapar möjligheter till utveckling.

 

Förutom våra utbildningsledare engageras en rad personer som är experter inom respektive område:

 

Lars Gunnarsson

Lars Gunnarsson, IRM, är informationsarkitekt, utbildare och konsult. Han har många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov, både kopplat till verksamhetsutveckling och till kravställning. Lars har en bakgrund inom krav- och testledning.

 

Mathias Lindkvist

Mathias Lindkvist, IRM, informationsarkitekt, utbildare och konsult. Mathias har lång erfarenhet av företagsövergripande informationsarkitekturfrågor. Han har även stor erfarenhet av kravställning och informationsmodellering i systemutveckling, integration och Data-Warehouse projekt. Han brinner för att analysera, visualisera och kommunicera ett företags informationsbehov för att i slutändan effektivisera den totala informationsförsörjningen.

 

Peter Tallungs

Peter Tallungs, IRM, informationsarkitekt, utbildare inspiratör och konsult. Peter tar roller som spänner över verksamhet och IT. Det handlar ofta om att som "spelande tränare" hjälpa projekt och IT-avdelningar att bli mer verksamhetsnära. Lika ofta handlar det om att representera verksamhetsfunktioner mot IT. I många år har Peter varit lärare inom områden som företagsarkitektur, informationsmodellering och verksamhets- och kravanalys.

 

Lena Dohrnér

Lena Dohrnér, IRM, är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år, bl.a. med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har erfarenheter från en mängd olika branscher och företag och har därigenom utvecklat en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop it och affär.

 

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader.

Mellan avsnitten utförs enskilda studier; läsa kurslitteratur, göra inlämningsuppgifter, förbereda anföranden samt att förbereda sig inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

 

Vilken utbildning ska jag välja?

Kontakt

Anna Thorén Roslund

Anna Thorén Roslund

Projektledare

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. Vid övriga frågor om utbildningen kontakta projektledare Anna Thorén Roslund

Tel: 08-510 638 85  Mail: Anna.Roslund@dfkompetens.se


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!