Data management, Informationsarkitekt, InformationsmodelleringCertifierad informationsarkitekt

Sveriges första och enda certifiering för Informationsarkitekter
Certifiering

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i och träna i informationsmodellering, informationanalys och informationsdesign - det som informationsarkitekten till stora delar jobbar med. Vi berör även ämnen som ligger i utkanten av informationsarkitektens fokus men som ställer krav på tillgänglig och kvalitativ information. 

 

Du får teori blandat med mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Utbildningen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

 

Utbildningen täcker följande områden:

 

Informationsarkitektens arbete

Vad som ingår i ämnet informationsarkitektur och varför informationsarkitektur är viktigt.

Vad en informationsarkitekt gör och verkar i för sammanhang.

Bygga upp och förbättra en arkitekturfunktion.

 

Informationsmodellering

Grunder i informationsmodellering.

Fördjupad informationsmodellering (tillståndsdiagram, instansdiagram).

Modellmönster.

Gestaltning (färg, form och kommunikation).

 

Informationsanalys och informationsdesign

Informationsanvändning i förmågor.

Informationsberoenden mellan förmågor.

Design av informationsberoenden, händelsedriven arkitektur och applikationsplanering.

 

Krav på informationshantering och datakvalitet

Hur tekniska paradigmer påverkar vår informationsresurs (t.ex. BI, AI, Machine learning).

Vad regelverk och säkerhet ställer för krav på  informationshanteringen.

Användning av informationsperspektivet vid upphandling av standardsystem.

Informationen som grund vid kravställning på egenutveckling.

Information governance och informationskvalitetsarbete.

Om certifikatet

 

För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

Förkunskaper

 

Det krävs inga förkunskaper, endast nyfikenhet inom området.

Utbildningsledare

 

Pia-Lina AnderssonPia-Lina Andersson, IRM, informationsarkitekt med stor teknisk förståelse och som kan översätta affärskrav i tekniska termer till en användarvänlig lösning. Hennes erfarenhet av data och informationsanalys sträcker sig från verksamhetskunskap till värdeskapande BI-lösningar för beslutsstöd, rapportering och analys, via praktiskt arbete som redovisningsekonom, controller, datamodellerare och hantering av master- och metadata, integrering och säkerhet.

 

Lena DohrnerLena Dohrnér, IRM, är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år. Genom åren har hon bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra.

 

Mathias LindkvistMathias Lindkvist, IRM, informationsarkitekt, utbildare och konsult. Mathias har lång erfarenhet av företagsövergripande informationsarkitekturfrågor. Han har även stor erfarenhet av kravställning och informationsmodellering i systemutveckling, integration och Data-Warehouse projekt. Han brinner för att analysera, visualisera och kommunicera ett företags informationsbehov för att i slutändan effektivisera den totala informationsförsörjningen.

Förutom våra utbildningsledare engageras en rad personer som är experter inom respektive område

 

Lars Gunnarsson

Lars Gunnarsson, IRM, är informationsarkitekt, utbildare och konsult. Han har många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov, både kopplat till verksamhetsutveckling och till kravställning. Lars har en bakgrund inom krav- och testledning.

 

 

Peter Tallungs

Peter Tallungs, IRM, informationsarkitekt, utbildare inspiratör och konsult. Peter tar roller som spänner över verksamhet och IT. Det handlar ofta om att som "spelande tränare" hjälpa projekt och IT-avdelningar att bli mer verksamhetsnära. Lika ofta handlar det om att representera verksamhetsfunktioner mot IT. I många år har Peter varit lärare inom områden som företagsarkitektur, informationsmodellering och verksamhets- och kravanalys.

 

 

Utbildningen genomgörs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen omfattar tolv dagar, indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka 6 månader. Samtliga avsnitt genomförs fysiskt på plats. Diskussioner och gemensamma övningar är en central del i utbildningen.

 

Kursdagarna varvar teoripass med praktiska övningar. Stor tyngdpunkt ligger på övningar, både i grupp och i enskilda hemuppgifter. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet. Kursen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

 

Mellan avsnitten utförs enskilda studier; läsa kurslitteratur, göra inlämningsuppgifter samt att förbereda sig inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet (hemuppgifter, inläsning inför kursdagarna, tentaläsning etc.) är cirka 8-14 arbetsdagar.

 

Tre avsnitt äger rum i våra lokaler, i centrala Stockholm, och tre avsnitt på internat. Under de dagar som är på internat kommer vi även fortsätta med kvällspass om ca 1-2h per tillfälle.

 

Är du sjuk eller av andra anledningar inte kan vara med så kan vi inte garantera digitalt deltagande för alla kursblock, du kan behöva ta igen hela eller delar av kursdagen vid annat tillfälle.

 

Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. I priset ingår kursdokumentation, lunch, kaffe och middag vid eventuella kvällspass.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!