Data management, Informationsarkitekt, InformationsmodelleringCertifierad informationsarkitekt

Sveriges första och enda certifiering för Informationsarkitekter
Certifiering

Block 1

 • Introduktion till informationsarkitektur
 • Informationsmodellering – Grunder i hantverket
 • Uppgiftsbeskrivning av hemuppgift 1 - Informationsmodellering

Block 2

 • Informationsmodellering – Kort återblick
 • Att med olika syften gruppera information i ämnesområden
 • Informationsanalys – Processer och system
 • Informationsanalys – Förmågebegreppet och förmågemodellering
 • Designprinciper av informationsflöden
 • Överlappande kontext
 • Uppgiftsbeskrivning av hemuppgift 2 - Informationsflöden

Block 3

 • Informationsarkitektens roll, arbete och sammanhang
 • Informationsarkitektur och data governance
 • Informationsmodeller – Att arbeta fram, förvalta och använda
 • Modelleringsmönster – Fördjupning i specifika modellmönster
 • Uppgiftsbeskrivning av hemuppgift 3 - Handlingsplan
 • Gästföreläsare

Block 4

 • Kravarbete och utvärdering – Vad informationsarkitekten tillför i detta
 • Informationsarkitektur och datajuridik
 • Applikationsplanering och IT-arkitektur
 • Andra sätt att beskriva information – Instansdiagram och tillståndsdiagram
 • Modelleringsmönster del 2 - Fördjupning i specifika modellmönster
 • Gästföreläsare

Block 5

 • Grafisk gestaltning – Hur vi ritar grafiskt bättre modeller
 • Modelleringsmönster del 3 - Fördjupning i specifika modellmönster
 • Vad informationsarkitekten bidrar med inom Business intelligence
 • Ostrukturerad data – Vad det är och hur vi kan förhålla oss till det
 • AI, Big data etc. – Hur informationsarkitekten kan bidra i arbetet med detta
 • Kurssammanfattning – Kort genomgång av vad vi gjort under kursen
 • Gästföreläsare

Block 6

 • Deltagarna presenterar hemuppgift 3
 • Tenta
 • Examination
 • Gästföreläsare
 • Avslutning och reflektion – Vad har vi fått med oss från kursen?

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!