Certifierad verksamhetsutvecklare tar Lantmäteriets digitaliseringsprojekt till en ny nivå

Certifierad verksamhetsutvecklare tar Lantmäteriets digitaliseringsprojekt till en ny nivå

Som ett steg i sin digitala utveckling lät Lantmäteriet tre av sina medarbetare gå programmet Certifierad Verksamhetsutvecklare. Lantmäteriets komplexa digitaliseringsprojekt kan i och med det utvecklas i en snabbare takt, samtidigt som medarbetarna fick ny kunskap.

Som så många andra företag är även Lantmäteriet inne i en digital utvecklingsfas, där processer, strategier och kompetens ses över för att möta den övriga marknaden. Tre medarbetare från Lantmäteriet erbjöds därför att delta på kursen Certifierad Verksamhetsutvecklare. Programmets fokus är i första hand processutveckling i kombination med tjänsteutveckling – där du som deltagare lär dig att uppnå konkreta och hållbara resultat med hjälp av verksamhetsarkitektur och praktisk förändringsledning. Målet med programmet är att alla deltagare ska lära sig att se förbättringsmöjligheter i verksamhetens arbetssätt, kunna identifiera behov och möta de behoven på ett långsiktigt plan. Rollen som Certifierad Verksamhetsutvecklare tar ett helhetsgrepp och kan driva företag framåt mot ökad kundnöjdhet med effektiv verksamhetsutveckling.

Genom kursen har vi fått med oss verktyg och strategier för att på allvar kunna leva oss in i kundens situation och behov, något som är väldigt viktigt för att vi ska veta vad vi ska fokusera på.

Anders Boson är konsult inom Donald Davies Partner och driver ett av Lantmäteriets digitaliseringsprojekt. Hans ansvar är bland annat att ta fram ett digitalt system för alla som äger en fastighet eller ska göra förändringar på en fastighet, så att de får en mer flexibel handläggning till exempel. För honom var kursen en ögonöppnare.

– Genom kursen har vi fått med oss verktyg och strategier för att på allvar kunna leva oss in i kundens situation och behov, något som är väldigt viktigt för att vi ska veta vad vi ska fokusera på, säger Anders Boson.

Ökade framtidsutsikter

I grunden är Anders Boson IT-expert och har genom sin långa karriär fått med sig gedigna erfarenheter. Han menar dock att ny kunskap är en nödvändighet för att fortsätta utvecklas.

– För att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden är det otroligt viktigt att vidareutveckla sig. Kursen gav både mig och mina kollegor många nya insikter som vi tar med oss tillbaka till företaget, säger Anders Boson.

De rådande, digitala förändringarna som sker idag, ställer allt högre och nya krav på dig som arbetar med verksamhetsutveckling. IRM och Dataföreningen Kompetens tog fram kursen tillsammans, där de kompletterar varandra för att kunna ge deltagarna de bästa förutsättningarna. Dataföreningen Kompetens erbjuder de som är yrkesverksamma inom IT, verksamhetsledare och affärsutvecklare, en utbildning av Sveriges ledande expert inom IT, verksamhetsutveckling och management. IRM i sin tur bistår med lärare direkt från verkligheten.

– Kursledarna är väldigt duktiga och har arbetat länge med verksamhetsutveckling och arkitektur. Deras erfarenheter från olika företag och myndigheter är verkligen ett plus eftersom de kan visa på att utmaningarna är likartade oavsett vilken verksamhet du har, avslutar Anders Boson.

  • Om Certifierad Verksamhetsutvecklare

  • Utbildningen riktar sig till dig som till exempel är kvalitetsansvarig, processägare, processledare, CIO, ledare/chef eller produktutvecklare.
  • Kursen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning.
  • Utbildningen omfattar 12 dagar på sex tillfällen då du certifierar dig enligt DFK-CVU.
  • Du får med dig praktiska verktyg och metoder som gör dig trygg i rollen som analytiker och processutvecklare.


Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!