Verksamhetsutvecklare, Verksamhetsutveckling, ProcessutvecklingCertifierad verksamhetsutvecklare

Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Certifiering

Den här utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM

 

Utbildningen bygger på en teoretisk grund, kombinerad med upplevelsebaserad inlärning. Med det menar vi att de praktiska inslagen är många. Du får möjlighet att praktisera dina nya kunskaper direkt i din egen verksamhet genom hemuppgifter där du coachas av erfarna verksamhetskonsulter.

Så proffsiga lärare! 
Deltagare, 2020

 

Praktisk information

Utbildningen omfattar 12 lärarledda dagar fördelade på 6 studietillfällen under en period på 4-5 månader.

 

Mellan avsnitten utförs enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med hemuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

 

Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. I priset ingår kursdokumentation, och för kursdagar på plats även lunch, kaffe och fika.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper, endast en nyfikenhet inom området.

Certifiering

Du certifierar dig enligt DFK-CVU. Att vara certifierad ger dig en kvalitetsstämpel på dina kunskaper. Det är även i vissa fall en nödvändighet för att kunna söka vissa tjänster. Eller som konsult få vara med i upphandlingar där kunden ställer krav på certifikat.

 

För att bli certifierad krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på enskilda inlämningsuppgifter, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande, m.a.o. avsätt tid för kursen och hantera jobbmöten och mejl etc. innan eller efter kursdagen.

 

 Utbildningsledare

JohanJohan Svärd, IRM, verksamhetsutvecklare med mångårig erfarenhet av att arbeta i agila transformationer som ledare, agil coach Scrum Master och agil kravhantering. I sitt ledarskap coachar han team och individer att närma sig självorganisation och utveckla självledarskap, samt att utveckla en öppen dialog och samverkan som leder till kollektiv intelligens.

JohannaJohanna Montalvo, IRM, är verksamhetsutvecklare, utbildare och konsult. Hon har många års erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning, samt att driva affärs- och verksamhetsplanering. Hon har gedigen erfarenhet av modellering av processer, begrepp och kundresor samt att etablera arbetssätt och metoder. Johanna har erfarenhet som ledare och har en väldigt god förmåga att leda i olika tvärfunktionella sammanhang, såsom workshops, projekt och i samband med verksamhetsförändringar.

Förutom våra utbildningsledare engageras en rad personer som är experter inom respektive område, bland andra:

 

Emily Rosenqvist

Emily Rosenqvist, är strategi- och förändringskonsult i egna bolaget Let It Flow AB. Hon har lång erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling och förändringsledning i branschledande organisationer inom ideell, offentlig, och privat sektor. Emily utgår mycket från beteendeforskningen i sitt arbete, och strävar alltid efter att göra även de mest komplexa transformationerna handfasta och tydliga för varje medarbetare.

 

Göran Crafoord

Göran Crafoord, Crafoord & Laks, är copywriter, service designer och strateg. Med över 25 års erfarenhet av koncept, strategi och varumärkesutveckling skapar och levererar han framgångsrika kommunikationskoncept för intern och extern kommunikation där tjänsteutveckling är en stor del för att lyckas. Ett av Görans ledord är ”Service design och bra kommunikation förflyttar berg och gör människor lyckligare.”

 

Helena Grim

Helena Grim, IRM, är utbildare och konsult. Hon har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning och verksamhetsarkitektur både från den offentliga och privata sektorn. Hon är pragmatisk och prestigelös och lägger stor vikt vid att kommunicera på ett pedagogiskt sätt för att få med sig verksamheten. Helena är van att agera som länken mellan verksamhet och IT i och med sin förmåga att se hur verksamhetens behov hänger ihop med IT-lösningar.

 

Henrik Broman

Henrik Broman, Kravanalytiker på Riksteatern.

 

 

 

 

 

 

Lars Gunnarsson

Lars Gunnarsson, IRM, är informationsarkitekt, utbildare och konsult. Han har många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov, både kopplat till verksamhetsutveckling och till kravställning. Lars har en bakgrund inom krav- och testledning.

 

 

Lena Dohrnér

Lena Dohrnér, IRM, är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år. Genom åren har hon bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop IT och affär.

 

Lena Pehrs

Lena Pehrs, Managementkonsult som arbetar med digitala transformationer. Arbetar mycket med visuellt tänkande som metodik.

 

 

 

 

Sofia

Sofia Solberg, IRM, konsult och utbildare. Hon arbetar med verksamhetsutveckling och förändringsledning, gärna i gränslandet där verksamheten möter IT för att genom digitala verktyg skapa en mer effektiv och hållbar verksamhet.

 

 

 

Tilde Egebrand

Tilde Egebrand, Leg. Psykolog och Metodansvarig på Psykologifabriken, som vill skapa teamutveckling som vana för framgångsrika och hållbara team. Tilde har skapat mätbar beteendeförändring för organisationer som Systembolaget, TUI och KTH.

 

 

Kontakt

Anna Thorén Roslund

Anna Thorén Roslund

Utbildningskoordinator

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. Vid övriga frågor om utbildningen kontakta projektledare Anna Thorén Roslund

Tel: 08-510 638 85 
Mail: Anna.Roslund@dfkompetens.se
 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!