Verksamhetsutvecklare, Verksamhetsutveckling, ProcessutvecklingCertifierad verksamhetsutvecklare

Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Certifiering

Nedan kan du läsa vad tidigare deltagare tycker om Certifierad verksamhetsutvecklare. 

Alla delar har varit bra och jag har lärt mig mycket inom alla områden. Bra att få en helhetsbild av området verksamhetsutveckling och väldigt bra att få kontakter. Deltagare, 2023

En hel del nya konkreta verktyg såsom Nöhra, svåra samtal, effektiva team, men också en del nya insikter runt sådant jag arbetar med förut som processer och informationsmodellering. Deltagare, 2023

Det har gett en bra övergripande bild av yrket och många bra insikter. Verktyg att ta med sig. Deltagare, 2022

Jag är nöjd med kursen och har lärt mig mycket och även fått med mig var jag vill och framförallt inte vill fördjupa mig i framöver. Men det är bra att jag har fått förståelse för alla delar som är viktiga i ett förändringsinitiativ, från start till slut. Deltagare, 2022

En mycket bra bild över vad verksamhetsutveckling innefattar och hur alla delar hänger ihop. Det har ökat mitt intresse för verksamhetsutveckling och fått mig att intressera mig för nya delar inom området. Deltagare, 2021

Förutom metoder och verktyg har uppgifter kopplat till den egna verksamheten och dialog kring dessa varit värdefull. Slutligen inte minst resonemangen i gruppen. Sammantaget skulle jag säga att det gett en väldigt bra grund i min yrkesroll. Deltagare, 2021

Bra med individuell handledning! Deltagare, 2021

En riktigt bra utbildning som jag kommer att rekommendera. Alla lärare och föreläsare har varit otroligt bra! Johanna, Lena, Helena - super superbra!! Deltagare, 2021

Utbildningen har gett mig en bättre helhetsförståelse för hur man syr ihop en verksamhet med både styrning och utveckling. Flera modeller som blir användbara verktyg i framtida roll Annika Brunberg, 2019

Nu har jag verktyg och kunskap till att göra bättre och mer förberedda förändringar. Hur vi i vår verksamhet kan arbeta utifrån helhet och vision och få med oss samtliga delar gentemot kunden. Deltagare, 2020

Jag har fått en bättre förståelse för informationsmodellering och hantering av förmågor. Felix Krause, 2019

Bra verktyg för att kunna starta upp och jobba med verksamhetsutveckling i mina arbetsgrupper framöver, samt ökad förståelse för hur psykologiska delar kan påverka team. Kursdeltagare, 2019

Utbildningen har gett mig metoder, verktyg, inspiration, tänk och förståelse. Katarina Hellberg, 2019

Utbildningen har gett mig insikter, kunskap & inspiration Helen Sjelvgren, 2019

Jag har kompletterat mina kunskaper inom verksamhetsområdet för erbjudandet mot kund och hur man behöver bedriva förändring i en organsiation baserat på omvärld, efterfrågan och att det krävs ständig förändring Cecilia Brick, 2019

En bra blandning av teori och praktik. Jag har lärt mig hur jag ska ta mig framåt som verksamhetsutvecklare. Både hårt och mjukt, verktyg/metoder och en massa resonemang och övningar som tillsammans har förankrat det vi gått igenom, så att det går att använda i vardagen sen. Janet Ståhl, 2019

Utbilningen har gett mig en bättre helhetsförståelse för hur man syr ihop en verksamhet med både styrning och utveckling. Flera modeller som blir användbara verktyg i framtida roll. Annika Brunberg, 2019

TACK för en bra utbildning! Måsta skriva det igen - Lena, Susanne och Johanna har varit fantastiskt bra och trevliga lärare! Johanna Bengtsson Ryberg, 2019

Kursen i stort var jättebra! Sandra Eriksson, 2019

Massa bra verktyg att använda framöver Kursdeltagare , 2019

Den har givit mycket inspiration, mycket verktyg och metod stöd, och möjlighet att testa en del av dessa verktyg. Sen är det fantastiskt hur lärarna kontinuerligt lyssnat på oss deltagare och anpassat/förbättrat! Mattias Eriksson, Moelven, 2018

Insikt o metoder och verktyg. Även en insikt varför vissa saker är på vissa sätt i vår egen verksamhet Kursdeltagare, 2018

Stort stöd och hjälp i metod och verktygshanteringen och väldigt stimulerande upplevelsebaserade övningar som gjorde att inlärningen blev väldigt effektiv. Kommer att känna mig mer rustad och uppdaterad för fortsatta förändringsinsatser. Linda Andersson, 2018

En verklig syn på hur det bör gå till och hur VIKTIGT saker är. Man blir "skadad" på det bästa sättet. Man tänker verksamhetsutveckling på alla sina arbetsuppgifter nu för tiden. Verkligen en fantastisk kurs! Robin , 2018

Helhets intrycket har varit väldigt positivt! Linnea Zumaeta, 2017

Utbildning har gett mig ny kunskap samt insikt i hur jag kan använda den praktisk i min verksamhet.Ny energi samt verktyg och kunskap för att kunna lyckas med förändringsledning Kursdeltagare, 2017

Utbildningen har överträffat mina förväntningar! Jag har lärt mig mycket om både verksamhetsutveckling och om mig själv. Linnea Zumaeta, 2017

Den har gett mig ett helhetsperspektiv och användbara verktyg att använda i olika faser när jag ska jobba med verksamhetsutveckling och jag ser att jag kan ha nytta av den i mitt nya jobb, både i kundinterface och internt. Filippa Wester, 2017

Jag rekommenderar varmt utbildningen! Den erbjuder ett smörgåsbord av modeller, verktyg och erfarenheter för att bli bättre på verksamhetsutveckling och processutveckling. Litteraturen som används är väldigt intressant. Hela upplägget, med övningar, föreläsningar och hemuppgifter varvat är smart och effektivt. Som bonus har jag nu också ett fantastiskt och kunnigt nätverk av certifierade process- och verksamhetsutvecklare som jag kan fortsätta att utvecklas tillsammans med! Sofia Stenson, Nordic Process Development and Audit Manager, Teleperformance Nordic

Professionella lärare, inspirerande föreläsare och givande erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare. Jag kan verkligen rekommendera kursen! Den har gett mig fördjupade kunskaper i processdriven verksamhetsutveckling och förändringsledning. Jag har lärt mig att identifiera, kartlägga, analysera, utveckla och införa förbättrade verksamhetsprocesser. Har även fått kunskap om processtyrning, hur man mäter processer för att kunskap om hur de presterar. Linda Tapper, Personaladministrativ chef, Svenska kyrkan

Efter att ha studerat Lean och TQM vid flera universitet var jag intresserad av en utbildning mer inriktad på färdigheter. Verktyg och metoder inom kvalitetsarbete ger ibland öar av klokskap. Kursen gav mig sammanhang för kvalitetstänk, och dessutom en grundligt beskriven färd - från affärsidé till levererande och mätbara affärsprocesser. Samt analys och re-design av de samma, då omvärlden hunnit ikapp oss. Clarence Paulson, Kvalitet och mentoring, CPSab


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!