Utbildningen som utvecklar dina processerCertifierad verksamhetsutvecklare

Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Certifiering

Utbildningen omfattar tolv lärarledda dagar fördelade på sju studietillfällen under en period på 4-5 månader, där teori varvas med många övningar. Förutom våra lärare engageras en rad gästföreläsare som är experter inom respektive område.

Under rådande pandemi anpassar vi oss efter FHM:s rekommendationer. Kursen körs helt på distans om det inte är möjligt för oss att ha fysiska träffar.

Utbildningens innehåll


 • Att lyckas med förändringsarbetet
 • Faktorer för att lyckas med en förändring
 • Förändringsledning i praktiken
 • Grupputveckling och ledarskap
 • Hur vi uppnår önskat beteende
 • Förändringsledarens roll
 • Coach- och feedbackträning
 • Planering och konsekvensanalys av verksamhetsförändringar
 • Med metoden och modellen Vintergatan visualiserar vi verksamhetens förmågor och skapar samsyn
 • Analys av verksamhetsförmågornas samband, värdeflöden och affärspåverkan samt analys av hur förändringsinitiativ kommer att påverka verksamheten
 • Tjänstedesign
 • Lär känna kunden
 • Utforska och utveckla nya idéer och koncept
 • Agil utveckling, prototyper och test
 • Lansering och presentation av nya tjänster
 • Processutveckling
 • Beskriva processer på en övergripande och detaljerad nivå
 • Hitta förbättringsmöjligheterna som utvecklar verksamheten, både från kundperspektivet och internt
 • Att ta sig ifrån idagläge till imorgonläge
 • Kreativitet som utvecklar verksamheten
 • Roller och ansvar
 • Strategins och mätningens inverkan på verksamhetsutveckling
 • Affärs/värdemodell och omvärldsanalys
 • Säkerställ mål som bidrar till verksamhetens vision
 • Etablera mål, mått och mätpunkter
 • Arbeta med ständiga förbättringar
 • Vi berör även följande områden
 • Agera som seminarie-/ workshopledare
 • Kartläggning av förmågors och processers informationsbehov
 • Agila arbetssätt för att kravställa IT- stöd
 • Case, övningar och examination
 • Representanter från olika branscher kommer och presenterar praktikfall från sina verksamheter
 • Lärarna delar med sig av egna erfarenheter och exempel från verkligheten
 • I gruppövningar arbetar vi främst i digitala samarbetsverktyg men vissa övningar görs på plats
 • Förberedande uppgifter inför kursdagarna i form av läsning (böcker, artiklar) och filmklipp
 • Enskilda hemuppgifter
 • Skriftlig enskild examination

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!