Magnus Penker presenterar Certifierad hållbarhetsstrateg

Vi står idag inför mänsklighetens kanske största globala utmaning. Din verksamhet är en del av den förändring som krävs. Utbildningen Certifierad hållbarhetsstrateg lär dig analysera, driva och utveckla din verksamhet till en cirkulär ekonomi med minsta möjliga negativa klimatmässiga, sociala och ekonomiska påverkan.