Vad är tjänstedesign? Möt Martin Waligorski, utbildningsledare

Möt Martin Waligorski, utbildningsledare för kursen Tjänstedesign, som berättar vad tillvägagångssättet handlar om, vilka verkyg du får med dig av kursen samt hur innehållet är upplagt för att du ska kunna maximera nyttan under två dagar.