Vilka kunskaper behöver en modern CIO? Möt Stefan Elmstedt, utbildningsledare

Möt Stefan Elmstedt, utbildningsledare för Certifierad CIO, som berättar om det kunskapsfundament som en modern CIO behöver samt hur utbildningen svarar upp på det.