Arkitekten som facilitator i ett Lean-agilt kontext

Arkitekten som facilitator i ett Lean-agilt kontext

Arkitekturen bidrar till alignment, genom att visualisera helheten och delarna, vägen framåt och den viktiga avgränsningen – den som skapar förutsättningar för individer att leverera tillsammans. I den här artikeln reflekterar vi kring hur man med avstamp i nio principer, som är en del av SAFe-ramverket, kan arbeta med arkitektur.

Medvetet arbete med arkitektur har alltid varit en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i större skala. Dels genom att klargöra och beskriva verksamheters riktning, däribland förväntningarna på deras produkter, samt genom att ta fram underlag för hur IT-lösningar kan realiseras. Trots det har spelplanen för hur olika typer av arkitekter bäst bidrar till verksamhets- och produktutveckling inte alltid varit självklar. Ramverket SAFe för uppskalat lean-agilt arbete tydliggör hur arkitektur passar in i sammanhanget.

I den här artikeln reflekterar vi kring hur man med avstamp i nio principer, som är en del av SAFe-ramverket, kan arbeta med arkitektur. Principerna är kraftigt inspirerade av Don Reinertsens reflekterande teser för produktutveckling som han beskriver i boken: Principles of product development flow. Vi resonerar även om arkitektur och arkitekters roll i allmänhet. 

Tillsammans med vår samarbetspartner Forefront Consulting erbjuder vi kursen SAFe® for Architects där du får kunskaper att förbättra samarbetet och anpassningen till en Lean-Agil verksamhet genom att verka som en SAFe 4 arkitekt. Kursen ger dig insikt i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till en Lean-Agil verksamhet och arbetssätt. Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!