arkitekt, Lean-agile, SAFeSAFe® for Architects

Att möjliggöra värdeskapande genom att coacha agila team i en Lean Agil transformation.

Safe-agile-arkitekter

Öka samverkan och få bättre effekt av arkitektur i utveckling med ”agila” förtecken. Kursen förbereder system-, lösnings- och enterprisearkitekter för att etablera arkitekturarbete och leverera affärsvärde i sammanhang där man strävar efter ett Lean-Agilt arbetssätt. 

Innehållet i kursen är inriktat på SAFe men tar upp många allmängiltiga och högaktuella frågeställningar som gäller arkitektur i utvecklingsorganisationer.

Kursen ger dig


Efter utbildningen har du kunskaper att förbättra samarbetet och driva arkitekturfrågor eller snarlikt i verksamhet som använder SAFe eller liknande. Du får insikt i hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter aktivt deltar och bidrar till ett lean-agilt arbetssätt. SAFe® for Architects förbereder system-, lösnings- och enterprisearkitekter att aktivt delta i organisationen för att tillsammans med utvecklingsteam och ledning leverera arkitekturlösningar.

Utbildningen passar dig

  • IT-arkitekt
  • Senior utvecklare
  • Enterprisearkitekt
  • Ansvarig för tekniska komponenter
  • Utvecklingschef

artiklar

faciliator 

Arkitekten som facilitator i ett Lean-agilt kontext

Arkitekturen bidrar till alignment, genom att visualisera helheten och delarna, vägen framåt och den viktiga avgränsningen – den som skapar förutsättningar för individer att leverera tillsammans. I den här artikeln reflekterar vi kring hur man med avstamp i nio principer, som är en del av SAFe-ramverket, kan arbeta med arkitektur

Denna utbildning genomförs tillsammans med vår partner Forefront Consulting.

 forefront-scaled-agile-badge 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!