CIO HORISONT

CIO HORISONT

CIO Horisont lyfter blicken och diskuterar ämnen för morgondagens ledare inom IT. Låt dig inspireras av områdets experter inom IT-ledarskap. Vi delar med oss av nyheter, förberedelser, artiklar och videoklipp.

Bli en del av vad som händer på Certifierad CIO. Få en inblick i vad som händer den kommande tiden genom nyheter, förberedelser, artiklar och videoklipp.

Nyheter

Ämnen

Innehållet på utbildningen Certifierad CIO uppdateras hela tiden för att hålla utbildningen högaktuell. 

Passet om IT governance har vidareutvecklats för att fokusera på hur styrning och samverkan påverkas av digitalisering och nya arbetssätt. Johan Magnusson leder detta pass och är talare, rådgivare, forskare och leder avdelningen för Swedish Center for Digital Innovation på Göteborgs Universitet.

Styrning eller Störning: Hur påverkas CIO rollen och IT-styrning av fortsatt digitalisering?

Digitaliseringen för med sig nya affärs- och verksamhetsmodeller som ibland hamnar i konflikt med etablerad ordning. I ljuset av detta är det skrämmande att se hur litet IT-styrning har förändrats över de senaste 20 åren. Med utgångspunkt i detta kommer vi under dagen att belysa, delvis genom aktuell forskning och konkreta fall, vad vi kan förvänta oss kring funktionens, styrningens och rollens framtida utveckling. Till vår hjälp kommer vi att ta ett avstamp i historien och era egna erfarenheter. 

 

Handlingsplan för digitalisering – individuell hemuppgift

Deltagarna kommer att skapa och arbeta med en handlingsplan för digitaliseringen i den egna verksamheten. Målet är att tydliggöra hur och vad IT bidrar med. Detta individuella projekt löper under hela utbildningens gång och avslutas som en del i certifieringen. Under utbildningen behandlas viktiga delar inom IT, verksamheten och den personliga utvecklingen. Deltagarna kommer att kontinuerligt bygga på sin plan så att den reflekterar hur IT ska utformas för att skapa mer värde. Stort fokus läggs även på att planen reflekterar en djupare förståelse av kärnverksamhetens förutsättningar och mål. Den tredje komponenten utgöras av styrning, samverkan och framgångsrik kommunikation och förankring. Vid certifieringen ska alla deltagare genomföra en presentation av sin plan med godkänt resultat. ”Det handlar om både innehållet i planen, hur presentationen är utformad och levererad. Allt för att skapa realistiska förhållanden på ett träningsläger bland vänner. Jag tror att detta är ett bra sätt att väva ihop de kompetenser och färdigheter som CIO och IT-chefer behöver för att nå fram och övertyga” 

Stefan Elmstedt, kursledare

Förberedelser

Nedan publiceras förberedelserna inför varje avsnitt, för att ge en inblick i vad vi gör på utbildningen CIO.

Certifierad CIO 17

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Avsnitt 5

Avsnitt 6

Artiklar

”Från teknikansvarig till ledare för digital transformation "

Vi träffar Anna Källsveds, som började sin IT-karriär som programmerare. Idag är hon IT-chef på Ludvika kommun och nu också certifierad CIO. Ta del av Annas yrkesval, hennes förväntningar på programmet och vilka nya kunskaper och insikter hon tar med sig från utbildningen.

 

”Enterprisearkitekt och nu även Certifierad CIO 

Johanna Alkberg är enterprisearkitektoch arbetar med affärsnära frågor tillsammans med ett tvärfunktionellt team som leder den digitala transformationen. Vi hör henne berätta om sin yrkesresa som enterprisearkitekt, kring valet att certifiera sig som CIO och vad hon tar med sig från utbildningen.

 

”Vi måste våga möta framtidens dataintelligens och styra den dit vi vill, inte vara rädda för den"

Teodor Axén som är CIO på Stora Enso Bioenergi står inför stora förändringar i verksamheten. Som Certifierad CIO berättar Teodor för Dataförenigen Kompetens om utmaningar och omvärldsfaktorer samt hur företaget planerar att möta framtidens behov inom skogsindustrin.

 

”Hitta en struktur att samarbeta på ett ännu bättre sätt”

Nyhet1 

Henrik Damberg, funktionschef på Lantmäteriet, talar om vikten av samarbete och kommunikation. Efter utbildningen Certifierad CIO har Dataföreningen Kompetens fått ta del av Henriks syn på rådande omvärldsfaktorer, utmaningar och nycklar för framtida framgång.

Videoklipp

Stefan Elmstedt, rektor för utbildningen Certifierad CIO har nedan valt ut fyra centrala ämnen för morgondagens IT-ledare och intervjuat experter inom områdena. 

Avsnitt 1: Innovation och digitalisering förändrar världen

I denna omvälvande tid – på en globaliserad marknad – är det avgörande att förstå vad du är bra på och hur det kan användas på bästa sätt. I avsnitt 1 av CIO Horisont får vi lyssna till Magnus Penker, utsedd till Sveriges mest innovativa CEO och lärare på Certifierad CIO som berättar hur du lyckas! Se eftersändningen här

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 16.51.11 

Avsnitt 2: Hur leda och kommunicera i en snabbt föränderlig värld?

Vilka är dina nästa utvecklingssteg i rollen som CIO eller it-ledare? Vad är du nyfiken på? I avsnitt 2 hör vi Sofie Rydåker och Jonas Dahl ledarskaps- och organisationskonsulter vid Gaia Leadership. De bjuder på olika infallsvinklar kring nya synsätt på ledarskap, kommunikation och människa. Se eftersändningen här

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 16.51.45 

Avsnitt 3: IT strategi i stark förändring 

Hur ser framtidens IT strategi arbete ut? Hur får jag den att vara ”ständigt” aktuell? Och att den kan användas i vardagen och stödja olika arbetssätt? Lyssna till Eva Listi, en av Sveriges mest erfarna CIO:er.

Se eftersändningen här

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 16.53.06 

Avsnitt 4: IT-governance och samverkan

I det fjärde och sista avsnittet av CIO Horisont möter vi Magnus Mähring, konsult och forskare med specialinriktning mot beslutsfattande och transformation av organisationer med stort IT beroende. I samtalet med Stefan Elmstedt delar Magnus sina insikter och erfarenheter om styrning och samverkan idag och i framtiden. 

del 4 

Utbildningsledare

StefanStefan Elmstedt har lång erfarenhet av ledarskap inom IT och Telecom. Han har bl.a. jobbat som VD för en svenskt start-up samt som produkt- och utvecklingschef på IBM.

Stefan grundade utbildningen Certifierad CIO år 2010 och har sedan dess ansvarat för att hålla kursen aktuell samt stödja deltagarna i deras utveckling. Hans nätverk knyter ihop många av Sveriges bästa föreläsare till utbildningen. 

Vill du ha mer detaljerad information om programmet så är du välkommen att kontakta kursledaren Stefan Elmstedt på telefon: 070-30 57 760, eller mejla till stefan.elmstedt@syntavia.com. Skapa kontakt med Stefan Elmstedt på LinkedIn här

Du kan se en presentation av Stefan Elmstedt härKontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!