Framgång i den stora förändringen

Framgång i den stora förändringen

Det händer mycket runt om i vår omvärld, både globalt, regionalt men också lokalt. Många talar om den stora förändringen. Som certifierade CIO:er delar Mattias Sahlström och Pierre Palm med sig av faktorer och förändringar de tror kan få stor påverkan inom IT och verksamheterna de arbetar inom.

Mattias som idag arbetar som digitaliseringschef på Räddningstjänsten Storgöteborg förklarar att alla förändringar inom räddningstjänsten som kortar ner tiden under en insats är av stort värde.

– Här kan ny teknik bidra till att, med bibehållen/förbättrad säkerhet, erbjuda enklare och snabbare access till rätt information vid rätt tillfälle.

Pierre, CIO på aktiebolaget Concera, tror att den största förändringen inom industrin är den digitalisering som kommer ske i och med Industri 4.0 och 5.0 men även det AI kommer medföra framöver.

Vidare lyfter Pierre de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas:

– Vägen till framgång är att kunna ställa om till en digitalisering och samtidigt få med verksamhetsprocesserna och organisationen i förändringsarbetet.

Mattias ser framgång i att arbeta tillsammans med organisationen och säkerställa att förändringen verkligen bidrar till förbättringar för verksamheten.

Mattias och Pierre har båda certifierat sig från programmet Certifierad CIO och vi får ta del av hur utbildningen har bidragit till förändringsresan för dem och deras verksamheter.

– Jag fick mycket inspiration av duktiga föreläsare som delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. I flera fall fick vi med oss exempel på verktyg som de själva använder sig av för att följa upp och säkerställa att strategierna efterlevs i vardagen. Detta har haft stor betydelse för hur jag arbetar vidare med förändringsresan hos mig, säger Mattias.

– Utbildningen var väldigt bra och jag kan varmt rekommendera till alla som är eller ska bli någon form av chef inom IT. Jag har fått ta del av bra modeller som ger en grund att skapa framtida strategier på, berättar Pierre.

Certifierad CIO

Certifierad CIO ger djup kunskap om de viktigaste delarna inom IT och verksamhetens kretslopp. Det är ett kraftfullt verktyg för företag och verksamheter som vill maximera affärsnyttan med IT. Utbildningen ger nya färdigheter i ledarskap och kommunikation, fokuserar på förändring och bidrar till ett nära och fungerande samarbete mellan IT och verksamhetenKontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!