Kompetensbrist hotar Sveriges tillväxt

Kompetensbrist hotar Sveriges tillväxt

IT&Telekomföretagen har publicerat rapporten ”IT-kompetensbristen” som handlar om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens.

Rapporten visar på ett framtida underskott på 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens år 2020. För att undvika detta måste det ske en förändring i Sveriges utveckling. Enligt IT&Telekomföretagen finns det 13 stycken kompetensområden där behovet bedöms öka mest under de kommande tre till fem åren. Dessa områden illustreras i bilden nedan: 

Bild: ”IT-kompetensbristen” – IT&Telekomföretagen, 2017 

Helena Carlsson, VD på Dataföreningen Kompetens, menar att det framtida behovet inom kompetensområdena ovan inte är förvånande, digitalt relaterad kompetens är en vattendelare för företags överlevnad idag.

Helena-konatkt

– Vi erbjuder utbildningar inom majoriteten av de 13 kompetensområden som IT&Telekomföretagen förutspår en kompetensbrist inom. Våra kurser och längre certifierande program är specialiserade för nyckelroller som IT-arkitekt, informationssäkerhetsarkitekt, CIO, verksamhetsutvecklare och Lead Developer, för att nämna några, säger Helena.

För att vända utvecklingen föreslås flera åtgärder i rapporten och en av de viktigaste lösningarna är högre utbildning och fortbildning under karriären.

– På våra utbildningar får kursdeltagarna den spetskompetens de behöver och utbildningsresan är alltid högsta prioritet för oss, avslutar Helena. Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!