Improviate

Improviate stärker ledare och organisationers förändringsförmåga genom att tillgodose det mänskliga perspektivet i utvecklingsinitiativ och transformationer.