På AB

Som förändrings- och organisationskonsulter utför vi uppdrag inom verksamhetsstyrning, strategi, ledning och styrning och antar interimsroller inom förvaltningsstyrning.

I mer än 15 år har vi hjälpt våra kunder att skapa styrbarhet genom en affärsmässig samverkan mellan verksamhet och IT. 

​Vår erfarenhet tillsammans med den senaste forskningen använder vi till att utveckla pm3 och våra tjänster. Med vår hjälp slipper du hamna i typiska fallgropar och får alltid ta del av den senaste kompetensen inom pm3 och portföljstyrning. 

Vi ser fram emot att hjälpa dig skapa styrbarhet!

Läs mer på www.pm3.se