På AB

Som förändrings- och organisationskonsulter utför På AB uppdrag inom verksamhetsstyrning, strategi, ledning och styrning och antar interimsroller inom förvaltningsstyrning.

I mer än 15 år har På AB hjälpt sina kunder att skapa styrbarhet genom en affärsmässig samverkan mellan verksamhet och IT. 

Deras erfarenhet tillsammans med den senaste forskningen används till att utveckla pm3 och deras tjänster. Med På's hjälp slipper du hamna i typiska fallgropar och får alltid ta del av den senaste kompetensen inom pm3 och portföljstyrning. 

Läs mer på www.pm3.se