Teama AB

Teama AB hjälper företag och organisationer till snabbare och enklare förändring genom att förbättra samarbetet mellan affär, verksamhet och IT.

Teama AB är en nätverksorganisation med erfarna konsulter inom företagsarkitektur och förändringsledning. Genom spetskompetenser inom relevanta områden erbjuder de kunder ett team anpassade för ett specifikt behov.

Teama AB är ett familjeföretag som år 2015 övertogs av Eva Kammerfors som är en erfaren affärs- och verksamhetsarkitekt med processutveckling och förändringsledning som specialitet.