Tolpagorni

Tolpagorni är ett specialist företag inom produktledning. Erbjuder konsulttjänster, utbildning och coachning.

Vi bygger kunskap genom forskning, internationella samarbeten,  projekt och våra industriella arbetsgrupper.  Vi samarbetar med ”thought leaders” in om hela världen  för att skapa världens bästa kunskapsbas inom high tech product management.

Läs mer på www.productmanagement.se