Wenell Management

Wenell Management bildades redan 1967 och är ett av Nordens ledande konsultföretag inom området Project Management.

Organisationer som är duktiga att tillämpa projektformen är rörligare, vitalare och bättre rustade att klara förändringar. Denna förmåga växer fram ur kunskaper, en gemensam syn på projektverksamheten och ett professionellt agerande på alla nivåer i organisationen. Ofta är det de enkla, raka lösningarna som är nyckeln till framgång.

Vår uppgift är att hjälpa kunden så att ny kunskap uppstår hos den person, organisationsenhet eller verksamhet som engagerar oss. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den man vill hjälpa och förståelse för dennes möjligheter.

Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta med projektledning, projektledarutbildning och projektmodeller. Idag har vi glädjen att se mer än 500 företag och organisationer som våra kunder, varav åtskilliga med internationell projektverksamhet. 

För många av dem handlar det om att ge oss förtroendet att vidareutveckla projektdrivning och projektkompetens. Men fler och fler talar om oss som sin projektpartner, där våra anställda konsulter anlitas fortlöpande för att stödja och förädla projektverksamheten.

Läs mer på www.wenell.se