Ledarskap, Ledarskapsutbildning IT, CIOCertifierad CIO

Utbildningen för ledare inom IT och innovation
Certifiering

Avsnitt 1

 

Introduktion

Stefan Elmstedt, utbildningsledare

 

Styrning eller Störning: Hur påverkas CIO rollen och IT-styrning av fortsatt digitalisering?

Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation

 

Vi belyser, delvis genom aktuell forskning och konkreta fall, vad vi kan förvänta oss kring funktionens, styrningens och rollens framtida utveckling.

 

Ledarskap i accelerationens tidsålder: Hur leda offensivt i ett alltmer föränderligt organisatoriskt landskap?

Jonas Dahl, GAIA Leadership

 

Vi utforskar ledarskapets dimensioner samt koppla till aktuell ledarskapsforskning. Du kommer ta del av tankesätt, verktyg och modeller - såväl teoretiskt som praktiskt - med särskilt fokus på coachande förhållningsätt och perspektivmedvetenhet. Vi kommer även skapa en gemensam plattform för personlig utveckling.

AVSNITT 2

 

IT strategi och dess roll i stark förändring

Eva Listi

 

Hur säkerställer man att man gör rätt saker på kort och på lång sikt - och i rätt tid? Att ha en strategi är viktigare än någonsin för att stödja en verksamhet i snabb förändring. Vad innehåller strategin, hur får du den att vara relevant, dynamisk och något som används i vardagen för att styra och leda IT:s verksamhet?

 

Kundvärde och försäljning

Per Lange

 

Du får lära dig en enkel metodik för att ta fram ett vinnande säljbudskap. Metoden kan även användas av produktutvecklare för att prioritera vilka funktioner och features de bör satsa på för att skapa mest kundvärde.

 

Ledarens roll som kommunikatör

Lotten Tegstam Welinder och Sofie Rydåker, GAIA Leadership

 

Du får träna färdigheter inom kommunikation där du, och den ledare du vill vara i din kommunikation, är i fokus. Du kommer få tillgång till retoriska modeller och verktyg som vi praktiskt tränar under dagen och som du direkt kan applicera i din vardag.

AVSNITT 3

 

Affärstransformation

Magnus Penker, VD Innovation360 Group

 

I denna tid är det avgörande att förstå vad man är bra på och hur det kan användas på bästa sätt. Digitalisering tar inte bara bort arbetstillfällen, den skapar också nya världen över. Kort och gott handlar det om att utveckla det du redan har med nya metoder, samtidigt som man tar kraft i förändringar i omvärlden.

 

Arkitektur och IT Portföljen – de andra två benen i CIO:ns plattform

Eva Listi

 

En fortsättning på ”IT strategi och dess roll i stark förändring”. Hur ser din plan ut för hur du bedriver ditt strategiarbete, ditt arkitekturarbete och ditt portföljarbete på ett framgångsrikt sätt?

AVSNITT 4

 

Innovation förändrar världen

Magnus Penker, VD Innovation360 Group

 

Som förberedelse använder deltagaren ett avancerat verktyg som genererar en innovationsrapport som visar innovationsförmågan i din verksamhet. Den blir utgångspunkt för din innovationsdag. Vi går igenom innovationsprocessen från idé till kommersialisering och hur du som ledare agerar för att få det att hända. Varvas med teori, grupparbeten och många exempel från verkligheten.

 

Organisationsperspektiv

Jesper Blomberg - forskare, konsult och författare

 

Under passet arbetar vi med fyra etablerade organisationsteoretiska perspektiv som visat sig särskilt användbara i privata och offentliga verksamheter.

AVSNITT 5

 

Cybersäkerhet - möjlighet eller hinder

Pierre Anderberg, Volvo

 

Ett systematisk och strategiskt genomtänkt arbetssätt med informations- och IT-säkerhet är centralt. Vi belyser och diskuterar viktiga områden för att uppnå god säkerhet samtidigt som man möjliggör och inte hindrar.

 

Att leda genom möten – ”Starka möten – för systemet, teamet och individen”

Lotten Tegstam Welinder, GAIA Leadership

 

Vi talar både om mötets roll för att skapa struktur i verksamheten samt hur kultur, värderingar och möten är sammanlänkade och hur du vill leda genom dina möten.

AVSNITT 6

 

Redovisning/certifiering

 

Resilient verksamhet genom uthålligt ledarskap

Jesper Blomberg - forskare, konsult och författare

 

Kan vi utveckla våra verksamheter till att både prestera mer och bättre på kort sikt, och samtidigt värna om långsiktigt välmående både mänskligt och organisatoriskt?

 

Nya modeller för IT-styrning och dess effekter på CIO rollen

Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation

 

Vi utforskar några av de modeller inom IT-styrning som lyfts fram under senare tid från bland annat forskning. Vi kommer att kritiskt reflektera kring några av de etablerade modellerna och diskutera hur nya modeller behöver se ut för att vara användbara i en all mer digitaliserad verklighet.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!