Ledarskap, Ledarskapsutbildning IT, CIOCertifierad CIO

Utbildningen för ledare inom IT och innovation
Certifiering

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Syntavia

 

På utbildningen lär du dig affärsmannaskap och att översätta företagets kund- och affärsbehov till IT, vikten av att ständigt förbättra IT-leveransen samt att använda styrmodeller på bästa sätt. Allt för att skapa bästa företagsnytta genom en gemensam målbild för IT tillsammans med affärsverksamheten.

 

Sedan programmets start 2010 har vi certifierat runt 400 deltagare från både privat och offentlig sektor.

 

Med utgångspunkt från de krav som ställs på framtidens IT-ledare skapas under utbildningen en attraktiv kompetensprofil. Certifierad CIO inleds med ledarskapet över sig själv och sina medarbetare samt hur ledare kommunicerar och driver förändringsarbete. Organisationsperspektiv skapar en kraftfull plattform för att organisera verksamheten på bästa sätt beroende på förutsättningarna.

 

I syfte att öka förståelsen för verksamhetens affär byggs utbildningen på med viktiga frågor kring kundfokus, affärsplanen, omvärldsbevakning, affärsstrategier och affärsutveckling. Innovation management är ett nyckelområde som omfattar kartläggning av egna verksamheten samt tillämpning av hela innovationsprocessen. Efter att ha belyst IT governance och samverkan, fokuserar utbildningen på att skapa en helhet från IT-strategin till verksamhetsdriven IT-leverans. Det innefattar områden som IT-strategi, arkitektur, produktportföljen, sourcing strategier, och IT-leveransen.

 

Utbildningen förändras ständigt för att vara aktuell och reflektera de senaste frågeställningarna inom en IT-ledares verksamhetsområde.


Inspiration, kunskap och nätverk

Stor vikt läggs vid att skapa en interaktiv och kreativ miljö som främjar inspiration, kunskap och nätverkande.

 

Utbildningsledare och föreläsare

Stefan Elmstedt Stefan Elmstedt är grundare och utbildningsledare för certifierad CIO. Han är mycket engagerad i utbildningen och vidareutvecklar hela tiden utbildningens innehåll för att hålla den aktuell. Han fungerar även som coach under utbildningen och stödjer deltagarna i deras utveckling.

På utbildningen samverkar du med ett tiotal föreläsare som är speciellt utvalda för sin erfarenhet och förmåga att engagera. De blir även en viktig del i ditt nya nätverk.

 

Bland annat möter du:

Johan Magnusson

Johan Magnusson leder verksamheten vid Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs Universitet. Under utbildningen möter du honom två gånger – en gång i början på programmet och en gång i slutet. Johan beskriver sin roll så här ”Jag har förmånen att träffa deltagarna precis när de börjar programmet, och där plantera tankar som initialt kan upplevas som utmanande. I sista sessionen försöker vi gå mer konkret mot hur man kan tänka när man designar styrning som på allvar stärker organisationens digitala förmågor.”
 

Håller passen:
• Styrning eller Störning: Hur påverkas CIO rollen och IT-styrning av fortsatt digitalisering?
• Nya modeller för IT-styrning och dess effekter på CIO rollen?
 

Jonas Dahl

Jonas Dahl delar sin tid mellan att vara organisationskonsult och att bedriva forskningsarbete på Handelshögskolan i Stockholm. Han menar att vi lever i en tid när vi inte längre kan lösa våra problem med samma tänkande vi hade när vi skapade dem. Det krävs nya tankesätt och lösningar på dagens aktuella organisatoriska utmaningar. Ledarskap är en avgörande process som därför behöver lyftas till en ny nivå för att skapa denna förflyttning. Utifrån den utgångspunkten kommer du tillsammans med Jonas att utforska ledarskapets dimensioner samt koppla till aktuell ledarskapsforskning
 

Håller passet:
• Ledarskap i accelerationens tidsålder: Hur leda offensivt i ett allt mer föränderligt organisatoriskt landskap?
 

Eva Listi

Eva Listi har haft många seniora uppdrag bl.a som CIO på Ericsson och nu senast Systembolaget. Idag jobbar Eva bland annat som sakkunnig inom digitalisering och digital transformation på Regeringskansliet på avdelningen som äger Sveriges statliga bolag. Kraften i digital transformation är enorm och utmanar våra tidigare synsätt. Strategin är viktigare än någonsin för att stödja en verksamhet i snabb förändring. Arbete och inriktning med strategin måste anpassas så att den blir relevant, dynamisk, ”ständigt” aktuell och något som används i vardagen för att styra och leda IT:s och bolagens verksamhet. Under Evas två pass får du ta del av Evas erfarenhet och verktyg för att jobba med med CIO:ns 3 hörnstenar – strategi, arkitektur och portföljhantering.
 

Håller passen:
• IT strategi och dess roll i stark förändring
• EA och IT-portföljen – de andra två benen i CIOns plattform
 

Lotten Tegstam Welinder

Lotten Tegstam Welinder är managementkonsult och utvecklar individer och organisationer inom ledarskap och kommunikation. Idag är kommunikation en av ledarens absolut viktigaste verktyg för att styra verksamheten och skapa engagemang. I vardagen ställs ofta ledarens förmåga att kommunicera både i det fysiska och digitala mötet på sin spets. Lottens pass gör dig till en bättre kommunikatör genom att träna färdigheter inom kommunikation där du, och den ledare du vill vara i din kommunikation, är i fokus
 

Håller passet:
• Ledarens roll som kommunikatör
 

Magnus Penker

Magnus Penker är managementkonsult, styrelseproffs och författare. Han är fokuserad på att utveckla kunskapsintensiva tillväxtbolag och har en gedigen internationell erfarenhet av innovationsarbete av såväl affärsmodeller som tjänster och produkter. I denna omvälvande tid – på en globaliserad marknad – är det avgörande att förstå vad man är bra på och hur det kan användas på bästa sätt. Digitalisering tar inte bara bort arbetstillfällen, den skapar också nya världen över. Kort och gott handlar det om att utveckla det du redan har med nya metoder, samtidigt som man tar kraft i omvälvande förändringar i omvärlden. Under 2 intensiva dagar arbetar du med nya modeller och förhållningssätt inom såväl affärstransformation som innovation management som skapar en unik möjlighet att hitta rätt väg för din verksamhet.
 

Håller passen:
• Affärstransformation
• Innovation management – Innovation som förändrar världen

Utbildningens upplägg

Certifierad CIO reflekterar de senaste frågeställningarna inom verksamhetsområdet och bygger på vetenskap, best practice samt gedigen erfarenhet.

 

Under utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med praktikfallsdrivna gruppövningar. Diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande med föreläsare och övriga deltagare är centralt. 

 

Du får rikligt med tillfällen att arbeta med problemställningar utifrån den egna verksamheten och därigenom erhålla coachning på dessa.

 

Utbildningen består av sex avsnitt om två dagar vardera. Totalt tolv kursdagar under cirka sex månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning samt hemarbete. Omfattningen av hemarbetet beräknas utgöra totalt cirka sex arbetsdagar.

Kursmaterial/dokumentation

Presentationer, praktikfallsbeskrivningar och övrigt material publiceras digitalt på lärplattformen cirka en vecka före varje avsnitt.

Hemuppgifter

I utbildningen ingår fem hemuppgifter som är individuella. Uppgifterna sträcker sig över hela utbildningen och syftar till att du som deltagare ska genomföra värdeskapande förändringar för dig själv och för verksamheten.

Certifiering

För certifiering krävs aktiv närvaro på samtliga kursdagar samt godkänt resultat på samtliga hemuppgifter.

 

Kontakt

Viktor

Viktor Lindberg

Utbildningskoordinator

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. Vid övriga frågor om utbildningen kontakta projektledare Viktor Lindberg

Tel: 08-510 638 85 
Mail: viktor.lindberg@dfkompetens.se
 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!