Informationssäkerhet på ledningsnivåCertifierad informationssäkerhetsarkitekt

Strategisk - Teknisk - Operativ
Certifiering

Under kursen prövas dina kunskaper genom en skriftlig tentamen som omfattar alla tre kurserna. Du ska också praktisera kunskaperna genom en uppgift som kopplas till din organisation samt presentera resultatet.

Kursen är den avslutande kursen i informationssäkerhet. Du som har gått alla tre fristående kurserna inom en tvåårsperiod har möjlighet att genomföra denna tredagarskurs och certifiera dig som informationssäkerhetsarkitekt.

Certifieringen sker i en fjärde kurs som omfattar tre dagar fördelade på två avsnitt (1+2 dagar). Första avsnittet genomförs under en dag och består av en tentamen och utdelning av hemuppgift.

Hemuppgiften sker genom att praktisera de kunskaper som inhämtats under kurserna i den egna organisationen. Detta ger en direkt nytta för organisationen utöver den egna kompetensutvecklingen.

Det andra kurstillfället  består av två dagar. Här ska du som deltagare presentera ditt arbete och resultat för övriga deltagare.

Lärare

Utbildningsledare

Roger Bille

Roger Bille – har lång erfarenhet med informationssäkerhetsarbete. Han har varit koncernsäkerhetschef och IT-chef på internationell nivå och konsult och konsultchef inom säkerhetsledning.

Roger vill se sig som en möjliggörare av en organisations verksamhetsmål på ett tillräckligt bra sätt. Han sitter sedan många år med i den svenska ISO-kommittén som arbetar med IS/IEC 27000-serien av standarder.

Certifieringen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Omegapoint.

praktisk information

Utbildningens upplägg

Certifieringskursen omfattar tre dagar, fördelade på 1+2 dagar. Utöver kurstiden förväntas du lägga cirka 40–60 timmar på din hemuppgift.

Första avsnittet genomförs under en dag och består av en tentamen och utdelning av hemuppgift. Det andra kursavsnittet består av två dagar då du ska presentera ditt arbete och resultat för övriga deltagare. 

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Förkunskaper

Du måste ha gått alla tre fristående kurserna, Teknisk-, Operativ- och Strategisk informationssäkerhet inom en tvåårsperiod för gå denna tredagarskurs och bli Certifierad informationssäkerhetsarkitekt.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!