Design thinking, effektstyrning, UX designEffektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

Designdriven utveckling
Förmedlande
Fem kursledare, fyra områden, två dagar och en röd tråd. Vi kombinerar metoder och verktyg från design och kvalitetssäkring för att skapa en helhet. Vi kallar det för designdriven utveckling.

 

Det blir allt viktigare för organisationer att jobba mer effektstyrd och kundcentrerat. Genom att ha kundens behov som utgångspunkt uppnår vi de egna målen för verksamheten. Hur får man in tankesättet i våra befintliga roller och arbetsprocesser? Som individer och organisationer påverkas vi i allt större utsträckning av design och design thinking i vårt arbete.

 

Utbildningen ger dig

Du får en praktisk verktygslåda fylld med metoder du kan tillämpa direkt efter kursen oavsett din roll eller din organisations mognad inom design och kvalitetssäkring.

 

 • Du kommer lära dig:
 • Effektstyrning och effektkartan - formulera effektmål och kartlägga användare
 • Service design - jobba användningscentrerat med research och customer journey mapping
 • UX design - förstå och kommunicera design-beslut
 • Användarcentrerad kvalitetssäkring - jobba effektstyrd med roadmap, user stories, acceptanskriterier

 

Kursens mål är att ge dig en övergripande grund som knyter ihop de fyra områdena. Du får kunskap i hur du kan agera och tänka med en praktisk, tillämpningsbar verktygslåda. Du får ta del av erfarenheter och inspireras kring hur din organisation bäst kan positionera sig för att jobba än mer effektstyrt och designdrivet.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med kravställning, design och kvalitetssäkring av digitala system i din vardag. Du kanske sitter i en verksamhet och har ansvar för tjänster, produkter och marknadsföring. Kanske tillhör du leveransteamen som tillgodoser effekter, mål och behov genom att utveckla och kvalitetssäkra lösningar. Oavsett roll ger kursen dig ett kraftfullt ramverk att ha med dig i din vardag.

 

Den primära målgruppen är kringliggande roller som kanske inte jobbar direkt som specialist inom någon av de specifika områden som ingår i kursen.

 

 • Exempelvis arbetar du som:
 • Verksamhetsutvecklare
 • Produktägare och beställare av tjänster/produkter
 • Projektledare
 • Kravhanterare, business analysts och testare
 • Scrum master
 • Utvecklare och andra roller i leveransteam
 • Tjänsteutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • Processutvecklare
 • Gruppchefer och ledare
 • Förändringsledare
 • IT-arkitekt och verksamhetsarkitekt

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!