Internationell utbildning för IT-arkitekterIasa IT Architects Core (Iasa Grundkurs för IT-arkitekter)

Architect Core Training & CITA-F certifiering
Certifiering

Dagarna är indelade i fyra moduler, där teori varvas med den praktiska tillämpningen.

Module 1

Modul 1: Project Selection

Enskilt och tillsammans med andra i grupp lär du dig utvärdera business cases och ta fram ett eget. Du får sedan öva dig i att prioritera projekt och resurser utifrån affärsmässiga nyckeltal.

 • Innehåll:
 • Create/review business cases
 • Calculate and communicate value
 • Prioritize and select
 • Assign architects

Module 2

Modul 2: Create Architecture

I en grupp ska du sedan ta fram en IT-arkitektur för ett av projekten som du priorieterat. Resultatet ska bli en produktspecifik lösning för ett av de business cases du utvärderat, där lösningens egenskaper spårbart matchas mot affärskraven.

 • Innehåll:
 • Capture and analyze requirements
 • Architect master – Generic architecture, Product specific architecture, Architecture prototype
 • Views / viewpoints

Module 3

Modul 3: Deliver Architecture

IT-arkitekturerna utvärderas i en gemensam diskussion, med en analys av utmaningar, styrkor och svagheter.

 • Innehåll:
 • Stakeholder communication
 • Modify and update artifacts
 • Delivery

Module 4

Modul 4: Manage Architecture

Den avslutande modulen sammanfattar det arkitekturarbete som har tillämpats under det tänkta året. Du får ta fram en vägkarta för att vidareutveckla och förbättra framtagna arkitekturer (med sikte på flexibiltet, återanvänbarhet, skalbarhet och så vdare) samt även för hur arkitekturarbetet kan förbättras.

 • Innehåll:
 • Review and analyze value
 • Set architecture goals
 • Update engagement model
 • Communicate value

Utbildningen avslutas med certifieringstestet för CITA-F.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!