Ständiga förbättringar genom processutvecklingProcessutveckling

Lär dig kartlägga och utveckla processer med kunden i fokus

Denna kurs levereras både på distans och i klassrum i samarbete med IRM.

Lär dig att kartlägga och utveckla processer agilt utifrån kundens upplevelse!

Vill du få nya idéer och praktiska verktyg för att få fart på processutvecklingsarbetet? 

 Med utgångspunkt från kundens upplevelse lär vi dig forma och utveckla processer som anpassas efter kundens faktiska behov, inte bara vad verksamheten internt tror är viktigt. 

Kursen är till stor del ”hands-on”. Övningarna utgår från ett case, där vi tar fram övergripande processkartor, kundresor och detaljerade aktivitetsflöden. Vi tittar på mål och syfte för processutveckling samt analyserar idéer och problemställningar. 

 Övningarna gör vi i digitala samarbetsverktyg, vilket innebär att du samtidigt får kunskap i, och erfarenhet av, att hålla digitala workshops.

Målet med kursen är att du direkt ska kunna praktisera dina nya kunskaper i din egen verksamhet.

PU-workshop.jpeg

Du lär dig 

  • att med ett enkelt modellspråk beskriva verksamhetens processer på en övergripande och detaljerad nivå
  • använda kundresan som ett verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter som optimerar kundvärdet
  • analysera verksamheten processer med olika tekniker och verktyg
  • att kritiskt granska och analysera processer för att hitta förbättringsmöjligheter
  • förstå hur man skapar processer som går i linje med verksamhetens principer, mål och strategi
  • vad som är viktigt när man planerar och genomför fysiska och digitala workshops.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!