pm3, styrning, verksamhetsutvecklingStyrning och samverkan med pm3

Effektivisera digitaliseringen med en modern tillämpning av pm3-modellen

Digitaliseringen innebär att olika delar av en organisation behöver samverka kontinuerligt och målinriktat för att skapa och vidmakthålla sina digitala lösningar. Kärnverksamheter behöver arbeta tätt ihop med funktioner för exempelvis it, juridik, upphandling, säkerhet och kommunikation. Budget, personalresurser och aktiviteter behöver samplaneras och samstyras över organisatoriska gränser.

 

Pm3 är en taktisk styr- och samverkansmodell som ger ett ramverk för att målstyra, organisera och resurssätta en sådan samverkan. Den knyter ihop strategi med konkreta aktiviteter och den skapar samsyn över organisatoriska gränser. På så sätt kompletterar och stödjer den organisationens grundläggande styrning och ledning. 

 

  • Nyttor som uppstår är bland annat:
  •  It-stöd som utvecklas integrerat med verksamhetens mål och riktning
  • Helhetssyn på budget och personalresurser inom olika digitala samverkansområden.
  • Balans mellan vidmakthållande/förvaltning och utveckling
  • Gemensamma mål och prioriteringar utifrån ett digitaliseringsperspektiv
 

Om kursen

Kursen ger grundkunskap om pm3 och de nyttor som modellen kan ge. Under utbildningen blandar vi föreläsningar med grupparbeten, praktikfall och diskussioner. Du som deltagare får chansen att diskutera dina frågeställningar och tankar med både övriga deltagare och en erfaren kursledare.

 

  • Under kursen får du lära dig vad som krävs för att:
  • Skapa och strukturera tvärfunktionella digitala samverkansområden (objekt)
  • Definiera objektens uppdrag och styrning 
  • Organisera arbetet och fördela ansvar genom modellens roller och forum
  • Synkronisera modellen med organisationens övriga styrning, modeller och metoder
 

Målgrupp

Pm3 lanserades första gången 2006 och har sedan dess utvecklats för att hantera digitaliseringens utmaningar. Kursen passar både dig som behöver förstå grunderna eller vill få en uppdatering av tidigare utbildning och kunskap. Den ger en god grund för både chefer och medarbetare som ska arbeta med modellen. Detta oavsett om du arbetar med verksamhetsnära, it-nära frågor eller i funktioner som ekonomistyrning, juridik eller kommunikation. 

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel att ha läst kurslitteraturen som du får inför utbildningen.

 

 

 

Hur fungerar er tvärfunktionella styrning?

Saknar ni en modell för att styra tvärfunktionellt, eller behöver ni uppdatera era pm3-kunskaper? Testa era kunskaper genom quizet nedan för att avgöra om om det är dags att se över och uppdatera ert arbetssätt.

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!