Varför är självledarskap viktigt idag?

Robert Krook, utbildningsledare för kursen Självledarskap i en digitaliserad agil miljö, berättar om varför det tillitsbaserade ledarskapet efterfrågas alltmer. Och varför blir självledarskapet viktigt inom detta område?