Certifierad CIO stärker deltagarnas digitala förmåga

Certifierad CIO stärker deltagarnas digitala förmåga

Johan Magnusson leder verksamheten vid Sveriges största informationssystemsforskningsmiljö vid Göteborgs Universitet och delar med av sina erfarenheter som föreläsare på Certifierad CIO. Vi får höra mer om Johans forskning och hans roll på programmet.

Hej Johan, vem är du och vad jobbar du med?

Jag leder verksamheten vid Sveriges största informationssystemsforskningsmiljö, vid Göteborgs universitet. Jag är även medföreståndare vid Swedish Center for Digital Innovation där jag bland annat leder forskningskonsortiet Digital Förvaltning. Vid sidan av detta är jag aktiv i digitaliseringsdebatten och sitter i jurys som CIO Awards och Årets Digitaliseringskommun. 

Berätta gärna om din forskning.

Min forskning har tittat på hur CIO rollen och IT styrning förändras i takt med att teknikens roll förändras, eller kanske mer specifikt hur den behöver omdesignas för att vara ändamålsenlig. Min forskning är tillämpad, vilket innebär att jag bedriver den ute i organisationer där jag aktivt verkar för förändring. Inom konsortiet driver vi bland annat Dimios, en tjänst som hjälper organisationer mäta och följa upp sin digitala mognad.

Vad är din roll i utbildningen Certifierad CIO?

Min roll i programmet är att rama in och ut programmet. Jag har förmånen att träffa deltagarna precis när de börjar programmet, och där plantera tankar som initialt kan upplevas som utmanande. I sista sessionen försöker vi gå mer konkret mot hur man kan tänka när man designar styrning som på allvar stärker organisationens digitala förmågor. 

Varför ska man gå Certifierad CIO?

Vår forskning visar att CIO rollen står inför stora utmaningar, och att det krävs betydande eftertanke för att få till detta rätt. Om man lyckas är belöningarna stora, men risken är samtidigt stor att man inte lyckas. Därför ser jag programmet som föredömligt och värdefullt inte bara för deltagarna, utan även för deras organisationer. De stärker genom sitt deltagande sin digitala förmåga. 

Intresserad att veta mer om Certifierad CIO? Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!