Hur säkerställer du att en planerad investering är lönsam?

Hur säkerställer du att en planerad investering är lönsam?

Hur vet man om en investering är lönsam eller inte? Genomförda investeringar i företag är sällan något som är lönsamt för företaget. Undersökningar visar att endast en tredjedel av de investeringar företaget eller organisationer gör ger något nytta. Att nyttovärdera enligt PENG-modellen förhindrar onödiga utgifter och säkerställer nyttan.

På vår utbildning Nyttovärdering och Business Case ─ PENG steg 1 får du lära dig om PENG-modellens alla aspekter och förstå om specifika kapitalplaceringar är något som utvecklar organisationen. Under utbildningen lär du dig hur nyttor visas tydligare och speglas i olika sammanhang. Genom att nyttovärdera enligt PENG, får du en trygghet som ger ett underlag för beslut, genomförande samt resultat. Efter kursdeltagarna deltagit i kursen kan de svara på frågor som:

·  Koppla ihop olika delar av verksamheten

·  Skapa bättre beslutsunderlag

·  Få en samsyn om förbättringsmålen

·  Att i pengar värdera nyttan i verksamheten

·  Förbättra kommunikation inom verksamheten

·  Synliggöra även mjuka nyttor

·  Säkerställa nyttan

·  Ta fram underlag för uppföljning

Vi har även utbildningen Peng steg 2, för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Peng. Kursen ger dig förutsättningarna för en certifiering som Peng-ledare, så att du kan leda dina egna Peng-analyser.

 Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!