Certifierad verksamhetsutvecklare eller certifierad verksamhetsarkitekt?

Certifierad verksamhetsutvecklare eller certifierad verksamhetsarkitekt?

Att välja utbildning är ett stort beslut. Det kan vara svårt att veta vilken som passar just dig och dina behov. Många utbildningar kan röra vid samma områden men grunden kan skilja åt betydligt. Just våra certifierande program inom verksamhetsutveckling och verksamhetsarkitektur är ett sånt exempel.

Så, vad är den huvudsakliga skillnaden mellan Certifierad verksamhetsutvecklare och Certifierad verksamhetsarkitekt? Vi har ställt frågan till Helena Grim, som arbetar som verksamhetsarkitekt och är lärare på programmet Certifierad verksamhetsutvecklare.

Utbildningarna har flera gemensamma nämnare men i grova drag fokuserar verksamhetsarkitekturutbildningen mer på förmågemodellering och informationsarkitektur, medan utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare ägnar mer tid åt förändringsledning, processer och kravhantering samt tjänsteutveckling.

Vad gör en verksamhetsarkitekt?

Som verksamhetsarkitekt arbetar du med att strukturera organisationens information i verksamhetsprocesser och IT-lösningar. Med hjälp av arkitekturmodeller beskriver du ett nuläge som utgångspunkt, med stegvisa förändringar för hur verksamheten ska nå ett önskat målläge.

Du hjälper organisationens ledning att analysera och fatta beslut om effektiva förändringar i syfte att förbättra informationshanteringen. Som sakkunnig inom ditt verksamhetsområde är du också organisationens expert på verksamhetsregler och befintliga processer.

Utbildningen följer en röd tråd genom tre områden:

  • Verksamhetsarkitektens verktyg
  • Strategi för arkitekturarbetet
  • Det kontinuerliga arkitekturarbetet

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att beskriva organisationens processer i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar. Du är också en duktig förändringsledare och arbetar med att införa olika initiativ i den dagliga verksamheten.

Du har förmåga att koncentrera dig på detaljer då en specifik process ska tas fram och införas. Men lika viktigt är att du kan se helheten och hur olika processer i verksamheten samverkar – eller motverkar varandra.

Utbildningen går in på dessa områden:

  • Affärens inverkan på verksamhetsutveckling
  • Att lyckas med förändringsarbetet
  • Praktisk processutveckling
  • Tjänstedesign
  • Verksamhetens förmågor och informationsförsörjning

Läs mer om Certifierad verksamhetsarkitekt här och Certifierad verksamhetsutvecklare härKontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!