Utbilda dig inom verksamhetsutveckling Certifierad verksamhetsutvecklare

Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ
Certifiering

Bild på två personer som diskuterar 

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning som ger dig förmågan att driva framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ utan att tappa fokus på kunder och värdeströmmar.

Jag har verkligen fått en bred bas och verktygslåda i mitt fortsatta arbete som verksamhetsutvecklare. Att varva teori med mycket praktiska övningar och diskussioner har varit väldigt bra och lärorikt. – Linda Uhlén, Polisen

Skaffa dig förmågan att framgångsrikt ta era utvecklingsbehov till realiserade förbättringar. Denna utbildning ger dig kompetensen att driva kontinuerlig och kundorienterad verksamhetsutveckling.

 

Med kundorienterad verksamhetsutveckling avser vi ett utvecklingsfokus som inte bara zoomar in på de som köper era produkter och tjänster, utan även interna och externa mottagare, intressenter och aktörer. Vi arbetar med kund/aktörsresor, förmågeanalyser, processutveckling och tjänsteutveckling där förändringsledning går som en röd tråd genom hela utbildningen. Utbildningen ger dig verktyg att uppnå konkreta och hållbara förbättringar i verksamheten.

 

Under kursdagarna varvas korta teoripass med praktiska övningar. Stor tyngdpunkt ligger på övningar, både i grupp och i enskilda hemuppgifter. Genom hemuppgifterna har du chansen att bedriva verksamhetsutveckling i din egen verksamhet och få direkt feedback på det du gör.
 

  • Du får lära dig att:
  • Driva en verksamhetsutveckling där du kontinuerligt förändrar och förbättrar din verksamhet med fokus på kundernas förändrade behov
  • Relatera din verksamhetsutveckling till verksamhets- och affärsstrategier
  • Använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet och beroenden mellan dem
  • I rollen som förändringsledare, bättre förstå och möta din och andras reaktioner och beteenden, i såväl grupp som på individnivå
  • Stegvis realisera förändringar samt driva kontinuerligt gemensamt lärande

målgrupp

 

Utbildningen riktar sig till dig som är engagerad i exempelvis: Verksamhetsförändring, Projektledning, Processutveckling, Kvalitetsarbete, Systemförvaltning, Verksamhetsanalys och Verksamhets- controlling.

Förkunskaper

 

Det krävs inga förkunskaper, endast en nyfikenhet inom området.


Denna kurs levereras i samarbete med vår samarbetspartner IRM

Webbinarium

  

[ Inspelat webbinariumj ]

Att arbeta med verksamhetsutveckling

Utifrån en presentation av innehållet i utbildningen och ett case, får du insikt i vilka verktyg, metoder och kunskaper du bör ha som verksamhetsutvecklare.

 

  

 

[ Inspelat webbinarium ]

Digitalt panelsamtal

Lyssna till utbildningsledarna för Certifierad verksamhetsutvecklare, Certifierad chefsarkitekt, Certifierad IT-arkitekt Master och Certifierad verksamhetsarkitekt som tillsammans diskuterar de olika programmen.

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!