aim4knowledge

Vi levererar utbildningslösningar till it-organisationer inom ITIL, Prince2, Lean, Devops, Kanban, Cobit och Kepner-Tregoe.

Vi fokuserar på att ta fram marknadsledande utbildningsmaterial både avseende innehåll och hur leveransen upplevs av kursdeltagaren. Allt material är ackrediterat och vi erbjuder även certifieringar, e-learning och litteratur.