IASA

IASA är en internationell och oberoende intresseorganisation för IT-arkitekter och IT-arkitektur.

IASA är en internationell, oberoende organisation för IT arkitekter och IT arkitektur. Grundad 2002 med över 6.000 professionella medlemmar i USA, Europa och Asien är IASA idag den största organisationen för yrkesverksamma arkitekter. 

Inom IASA bedrivs verksamhet kring certifieringar, kompetens, nätverk mm. för att stödja och definiera yrket IT arkitekt.

Läs mer på www.iasa.se